Vereniging Milieudefensie

Persbericht

'Overheid, kom met importverbod illegaal hout!'

Illegale bomen voor Kamer, legale boom voor Veerman

Amsterdam, 14 maart 2006 --- Milieudefensie biedt, samen met maatschappelijke organisaties uit Indonesië, op donderdag 16 maart Tweede Kamerleden een illegaal geplante boom aan. Minister Veerman krijgt, op eigen verzoek, een legale boom. De actie is een protest tegen de grote hoeveelheid illegaal hout die nog steeds op Nederlandse markt komt en waar de Indonesiërs dagelijks de schade van ondervinden. Milieudefensie roept de overheid op tot een importverbod van illegaal hout.

Milieudefensie roept de Tweede Kamerleden en de Nederlandse regering, met name de verantwoordelijke minister Veerman, op zich hard te maken voor een EU-importverbod op illegaal hout. Zo'n importverbod is niet strijdig met de internationale handelsregels. 'De ontbossing gaat met dertien miljard hectare per jaar onverminderd door. Nog steeds is de helft van al het hout wat we importeren illegaal gekapt. Veerman moet politiek lef tonen en het illegale hout stoppen. Anders zien we al pratend de laatste oerbossen voor de bijl gaan,' aldus Anne van Schaik, campagneleider Globalisering en Milieu bij Milieudefensie.

Wat: Milieudefensie overhandigt bomen aan Tweede Kamer en minister Veerman Wanneer: Donderdagochtend 16 maart Wie: Tweede Kamerleden van 9.30 - 9.45 uur op het Plein, Den Haag (in aanwezigheid van vertegenwoordigers Indonesische maatschappelijke organisaties, onder andere EIA en Telapak. Zie bijlage.)

LET OP: Minister Veerman ontvangt zijn boom om 12.00 uur op het Plein, Den Haag

Vorige week heeft Milieudefensie illegaal 45 bomen geplant op straten en stoepen in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Daarbij zijn zes actievoerders aangehouden. 'Hieruit blijkt maar weer hoe dubbel het beleid van de overheid is. Illegaal planten mag niet. Maar het gebruik van illegaal hout, onder andere door de overheid, mag blijkbaar wel,' aldus Anne van Schaik.

De Tweede Kamerleden die hebben toegezegd bomen in ontvangst te nemen zijn: Paul de Krom (VVD), Joop Atsma en Liesbeth Spies (CDA), Ineke van Gent (GroenLinks), Boris van der Ham (D66) en Diederik Samsom (PvdA).Vereniging Milieudefensie