Vaccinatie pluimvee op 16 maart van start

Ministerie lnv

http://www.minlnv.nl

nr. 26 14 maart 2006


Houders van hobbypluimvee en buitenuitloop kippen mogen vanaf donderdag 16 maart tot en met juni 2006 hun dieren preventief laten vaccineren tegen vogelgriep.

Hobbydierhouders die hun dieren willen laten vaccineren moeten contact opnemen met hun dierenarts. Bij het eerste dierenartsbezoek wordt bloed afgenomen, gevaccineerd en geregistreerd. Bij het tweede bezoek na drie tot vier weken volgt een tweede vaccinatie. Tijdens het derde bezoek neemt de dierenarts nog een keer bloed af voor onderzoek. Drie weken na de tweede vaccinatie mogen de gevaccineerde dieren weer naar buiten.

Vaccinatie is vrijwillig. De bescherming door het vaccin duurt maximaal één jaar. De kosten van de vaccinatieprocedure zijn voor rekening van de pluimveehouder. De kosten van het bloedonderzoek neemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor zijn rekening. Vaccinatie gebeurt op de plek waar de dieren zijn gehuisvest.

Alle dieren moeten ouder dan 7 weken zijn omdat ze dan volgroeid zijn. Commerciële pluimveehouders mogen alleen buitenuitloop kippen (leghennen met uitloop) laten vaccineren. Hobbydierhouders mogen alleen kippen, kalkoenen, eenden en ganzen laten vaccineren. Alle te vaccineren hobbydieren krijgen een pootring met de tekst .Vaccinatie AI 2006 NL..

Vaccinatie is een alternatief voor afschermen en één van de manieren om het risico op besmetting en verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Pluimveehouders die afzien van vaccinatie moeten hun dieren afgeschermd houden zolang de afschermregeling geldt.

Vaccinatie betekent geen garantie dat dieren bij een eventuele uitbraak van vogelgriep niet worden geruimd. Maar dat zal alleen gebeuren als dat echt nodig is om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

De Europese Unie heeft 22 februari ingestemd met het Nederlandse vaccinatieplan. Het ministerie van LNV heeft een plan gemaakt voor de vaccinatie en gezorgd dat een vaccin goedgekeurd en beschikbaar is: 4 miljoen doses van Gallimune Flu H5N9 van leverancier Merial.

De Europese Commissie stelt diverse voorwaarden aan de vaccinatie. Zo mogen er geen gevaccineerde levende kippen over de grens worden gebracht. Gevaccineerd pluimvee moet in Nederland worden geslacht. Vlees van gevaccineerde dieren mag wel geëxporteerd worden.

De folder voor hobbydierhouders en de folder voor commerciële pluimveehouders is vanaf 15 maart te downloaden van de website www.minlnv.nl/vogelgriep.

NOOT voor de redactie (