Ministerie lnv

http://www.minlnv.nl

nr.27 14 maart 2006

Uitnodiging voor de media: minister veerman laat zijn hobbypluimvee vaccineren

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat op donderdag 16 maart van 13.30 tot 14.30 uur zijn hobbykippen door een dierenarts vaccineren tegen vogelgriep. De vaccinatie van de dubbelgezoomde Barnevelders en de Hollandse krielkippen vindt plaats bij de minister thuis in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland).

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

NOOT voor de redactie (