Gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Tel: 0297-51 31 11
Fax: 0297-51 32 22
E-mail: gemeente@uithoorn.nl

Leerplicht: neem het niet te licht

14 maart 2006 print

Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is zelfs volgens de Leerplichtwet verboden.

Donderdag 16 maart: Dag van de Leerplicht

Om op het belang van de leerplicht te wijzen en om schoolverzuim tegen te gaan is op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een landelijke Dag van de Leerplicht ingesteld. Dit is dit jaar is dat donderdag 16 maart. Onder het motto: "Leerplicht. Neem het niet te licht" vraagt ook de gemeente Uithoorn aandacht voor schoolverzuim en leerplicht.

Schoolverzuim

Schoolverzuim leidt vaak tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt spijbelen er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat. Het aantal jongeren dat in Nederland voortijdig de school verlaat is 64.000 per jaar. En dat is een probleem. Want zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden.

Maar ook luxe-verzuim - wegblijven van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te kunnen gaan- is niet toegestaan. Iedereen tot 18 jaar is namelijk verlicht om (deeltijd) onderwijs te volgen.

Wat doet de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Hij of zij gaat in gesprek met leerlingen die van school verzuimen. Soms gaan leerlingen niet naar school uit verveling, of soms omdat ze gepest worden, of omdat de leraar te snel of juist te langzaam door de stof heen gaat. Samen met jongeren en hun ouders probeert de leerplichtambtenaar ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat jongeren weer terug naar school gaan.

Meer informatie

U kunt meer informatie krijgen over de leerplicht bij de leerplichtambtenaar, rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer 0297 513 264. Hij is iedere dinsdag en donderdag aanwezig.

Op de website: www.voortijdigschoolverlaten.nl vindt u ook alles wat met leerplicht te maken heeft.
^

* Voortijdig schoolverlaten >>