Gemeente Wassenaar

Wijziging agenda raadsvergadering 16 maart a.s. 14 maart 2006

Gezien de samenhang tussen het voorbereidingsbesluit en de vestiging van het voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voor dit gebied is besloten deze onderwerpen te behandelen tijdens eenzelfde Politieke Markt. Naar alle waarschijnlijkheid worden deze onderwerpen besproken tijdens de Politieke Markt van 3 april en komen ze 18 april a.s. in de besluitvorming.