Gemeente Enschede

Leerplichtambtenaren in actie op landelijke Leerplichtdag

dinsdag 14-03-2006

Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school. Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is zelfs verboden volgens de leerplichtwet. Daarom organiseren gemeenten op donderdag 16 maart 2006 voor de derde keer de nationale Dag van de Leerplicht. Onder het landelijke motto 'Leerplicht. Neem het niet te licht!', vragen ook de leerplichtambtenaren van de gemeente Enschede op die dag aandacht voor leerplicht en schoolverzuim.

In de gemeente Enschede bezoeken leerplichtambtenaren en consulenten van het regionaal meldpunt voortijdig schoolverlaten (RMC) op 16 maart scholen van het voortgezet onderwijs en ROC-locaties. Daar delen zij folders uit aan leerlingen. In deze folder met de titel 'Waarom naar school?' wordt uitgelegd wat de leerplichtwet betekent en wat de consequenties kunnen zijn als je regelmatig spijbelt of zonder een diploma de school verlaat.

Deze actie wordt georganiseerd om jongeren te wijzen op het belang van leerplicht en het tegengaan van schoolverzuim. Spijbelen kan leiden tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt schoolverzuim er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat. In Twente verlaten jaarlijks nog altijd tweeduizend jongeren de school zonder een diploma. En dat is een probleem. Want zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden. Iedereen tot 18 jaar is verplicht om (deeltijd) onderwijs te volgen.

De leerplichtambtenaren van de gemeente Enschede zorgen ervoor dat de leerplichtwet wordt nageleefd. Zij gaan in gesprek met leerlingen die van school verzuimen. Soms gaan leerlingen niet naar school uit verveling, soms omdat ze gepest worden, of omdat de leraar te snel of juist te langzaam door de stof gaan. Samen met de jongere, ouders en de leraar/mentor zorgt de leerplichtambtenaar ervoor dat de omstandigheden zo zijn dat de jongere weer teruggaat naar school.

De actie in het kader van de landelijke Dag van de Leerplicht is overigens niet de enige manier waarop de leerplichtambtenaren extra aandacht voor schoolverzuim vragen. Zo houden zij het hele jaar luxe verzuimacties op de vrijdag voor de verschillende schoolvakanties.


---