Gemeente Hengelo

Landelijke Leerplichtdag 16 maart

Donderdag 16 maart is het de Landelijke Leerplichtdag. In dat kader presenteert wethouder Henk Nijhof om 11.00 uur een lesbrief aan de groep 8 van basisschool De Piramide, locatie Wilbertschool. In totaal doen er 14 scholen mee, waarbij ze ondersteuning krijgen van zes studenten van de Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente, die stage lopen in het basisonderwijs.

In de lesbrief wordt kort aangestipt wat de Leerplichtwet inhoudt, wat een leerplichtambtenaar doet en waarom de Leerplichtwet is ingevoerd. Omdat de laatste jaren steeds meer blijkt dat spijbelen, schooluitval en criminaliteit nauw met elkaar verweven zijn en helaas maar al te vaak in elkaars verlengde liggen, hoopt de gemeente met deze lesbrief een preventieve bijdrage hiervan te leveren.

Recht op onderwijs

Leerplicht klinkt wat vervelend, eigenlijk kunnen we beter spreken van leerrecht. In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Omdat de regering het belangrijk vindt dat iedereen naar school gaat, is het verplicht gesteld. Zo is het zeker dat alle kinderen van 5 tot en met 17 jaar onderwijs krijgen.

Leerplichtambtenaar houdt vinger aan de pols

De leerplichtambtenaar is degene die de wet controleert. Hij/zij is in dienst van de gemeente. Hengelo heeft momenteel twee mensen die deze taak uitvoeren. Directeuren van scholen zijn verplicht om leerlingen te melden bij de leerplichtambtenaar als zij vermoeden dat een leerling spijbelt. Naar aanleiding van de melding gaat de leerplichtambtenaar op onderzoek uit en vindt er een gesprek met de ouders en doorgaans de leerling zelf plaats om de oorzaak van het spijbelen te achterhalen. Op basis hiervan zal naar een oplossing worden gezocht om de leerling weer met plezier naar school te laten gaan.