Gemeente Albrandswaard


Leerplicht. Neem het niet te licht.


Albrandswaard Op donderdag 16 maart vindt de landelijke "dag van de leerplicht" plaats. Wethouder Erwin de Jongh bezoekt op deze dag één van de basisscholen in Albrandswaard om kinderen en ouders te laten weten dat te laat op school komen écht niet kan.

Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is zelfs volgens de Leerplichtwet verboden. Daarom organiseren gemeenten op donderdag 16 maart 2006 voor de derde keer de nationale Dag van de Leerplicht. Onder het motto "Leerplicht, neem het niet te licht" vragen gemeenten aandacht voor schoolverzuim en leerplicht. Zij werken hierbij samen met scholen en/of politie.

In Albrandswaard bezoekt wethouder onderwijs Erwin de Jongh dit jaar Openbare Basisschool Valckesteyn in de Emmastraat. Hij deelt een rode kaart uit aan ouders die hun kind te laat naar school brengen, maar verrast alle basisschoolkinderen in Albrandswaard ook met een ludiek presentje om ze er op te wijzen dat op tijd op school komen er belangrijk is. Te laat in de klas komen is niet alleen storend voor je leraar maar ook voor je klasgenoten.

Leerplichtambtenaren van gemeenten zorgen ervoor dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Zij gaan in gesprek met leerlingen die van school verzuimen. Soms gaan leerlingen niet naar school uit verveling, soms omdat ze gepest worden, of omdat de leraar te snel of juist te langzaam door de stof heen gaat. Samen met de jongeren en hun ouders proberen leerplichtambtenaren ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat jongeren weer terug naar school gaan.

De landelijke Dag van de Leerplicht 2006 is een initiatief van het Ministerie van OCW, naar een idee van de gemeente Rotterdam. Meer informatie over (De Dag van de) Leerplicht is te vinden op www.voortijdigschoolverlaten.nl