Gemeente Den Helder

15-03-2006
Donderdag 16 maart: "Dag van de Leerplicht

Morgen, donderdag 16 maart, is de Nationale Dag van de Leerplicht. Ook in Den Helder wordt aandacht besteed aan deze dag.

Dit jaar heeft het team Leerlingenzorg van de gemeente Den Helder, waar 3 leerplichtambtenaren en de RMC (Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) trajectbegeleider, deel van uitmaken gekozen voor een brede opzet. Niet alleen de leerplichtige kinderen en jongeren zullen de aandacht krijgen, maar ook de doelgroep 17 tot en met 23 jaar krijgen speciale aandacht van het team.

Vroeg in de ochtend gaat het team Leerlingenzorg de aan- en afwezigheid van leerlingen controleren op de twee onderbouwlocaties, het Nieuwediep en het Etty Hillesum College. Ouders/verzorgers van jongeren die, zonder opgaaf van redenen, niet aanwezig waren, worden benaderd over het verzuim van hun zoon of dochter. Ook de telaatkomers zullen worden aangesproken.
s Middags staat het team Leerlingenzorg van 14.00 uur tot 17.00 uur met een speciale Leerlingenzorgkraam in de binnenstad tegenover de ingang van de Kroonpassage. Iedereen kan dan bij het team terecht met vragen over leerplicht. Ook geven ze voorlichting over leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Naast voorlichting zullen de leerplichtambtenaren jongeren aanspreken of zij op dat moment niet op school hadden moeten zitten. Hoewel dit geen consequenties heeft op deze dag ontvangen zij respectievelijk een groene of rode kaart als aanmoediging of waarschuwing. Jongeren die een rode kaart ontvangen krijgen daarnaast informatie over de eventuele consequenties van spijbelen.

Leerplicht en handhaving
De handhaving van de leerplicht speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Daarmee kan het ook bijdragen aan het terugdringen van mogelijk crimineel gedrag bij jongeren. De aandacht voor leerplicht en de handhaving hiervan wordt steeds groter. Er is zelfs sinds enkele jaren een speciale dag ingesteld om Leerplicht nog eens extra onder de aandacht te brengen van gemeentebesturen, politie, scholen, leerplichtige jongeren en hun ouders. De Nationale Dag van de Leerplicht is een overkoepelende naam voor alle activiteiten, die in het gehele land zullen plaatsvinden, die te maken hebben met leerplicht en de handhaving ervan.