Gemeente Hulst


Persbericht - 15.03.2006

Installatie nieuwe gemeenteraad

Op 7 maart 2006 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op 14 maart 2006 vond de laatste raadsvergadering van de oude gemeenteraad plaats.
Tijdens deze vergaderingen werden de geloofsbrieven van de leden voor de nieuwe gemeenteraad onderzocht.
Er waren 19 geloofsbrieven ingediend.
Bekeken werd of de gekozenen voldeden aan de in de wet opgelegde criteria. Dit bleek het geval.

Op donderdag 16 maart 2006 wordt de nieuwe gemeenteraad van Hulst geïnstalleerd.

De volgende personen worden geïnstalleerd als raadslid:


1. Paul Weemaes (PvdA)

2. Diana van Damme Fassaert (PvdA)

3. François Hoefnagels (PvdA)

4. Ron de Kort (PvdA)

5. René van Domburg (PvdA)

6. Denis Steijaert (CDA)

7. Jos van Eck (CDA)

8. Jules Vereecken (CDA)

9. Frank van Driessche (GH)

10. Jean-Paul Hageman (GH)

11. Luc Mangnus (GH)

12. Annelies Hegger (PH)

13. Richard Bertram (PH)

14. Alex de Rechter (PH)

15. Piet de Cock (GH/GB)

16. Fons Dobbelaer (ABH)

17. Ronnie Roctus (ABH)

18. Lucien Reijns (VVD)

19. Ger van Unen (SP)

De heer Ben Pauwels en de heer Etienne de Deckere waren beide verkozen. Doch hebben kenbaar gemaakt af te zien van hun raadslidmaatschap.
Voor de invulling van deze 2 raadszetels moet de geloofsbrievenprocedure opnieuw worden gevolgd. Dit gebeurt op basis van de verkiezingsuitslag.

De vergadering van 16 maart 2006 vangt aan om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst en is openbaar.
Er vindt geen andere besluitvorming plaats.

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaatst op donderdag 30 maart 2006.
Op 22 maart 2006 vergadert het nieuwe presidium voor het eerst. Zij buigen zich over een aantal praktische zaken en stellen daarnaast de voorlopige agenda voor de raadsvergadering van 30 maart 2006 vast.

Het is aan de nieuwe gemeenteraad om de wethouders te kiezen. Wethouders kunnen vanuit de raad worden gekozen maar kunnen ook van buiten de raad worden gekozen.
Wanneer een raadslid tot wethouder wordt gekozen, komt zijn/haar zetel in de raad vrij. Die wordt ingenomen door de volgende kandidaat van de lijst, conform de definitieve verkiezingsuitslag zoals vastgesteld door het centraal stembureau van de gemeente Hulst. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de gemeenteraad.

Wanneer u meer informatie wilt over de genoemde vergadering of over de werkzaamheden van de gemeenteraad van Hulst, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, drs. Dirk Van Bunder via gemeenteraad@gemeentehulst.nl of op tel. 0114-389123.
---

Gemeente Hulst Team Communicatie
Micaëla Van Bunder.
Tel : 0114-389136
Gsm : 06-51427331
Fax : 0114-314627
Email: mbe@gemeentehulst.nl