Gemeente Hoogeveen

15 maart 2006

Afzender: college van b&w

Voor derde keer nationale Dag van de Leerplicht

Burgemeester Hoogeveen praat met scholen over verzuim

Onder het motto 'Leerplicht, neem het niet te licht' vragen gemeenten donderdag 16 maart aandacht voor schoolverzuim en leerplicht. Die dag wordt voor de derde keer de nationale Dag van de Leerplicht gehouden. Ook Hoogeveen doet mee.

Burgemeester Willem Urlings bezoekt samen met de leerplichtambtenaren scholen om met de schoolleiding te praten over het belang van verzuimregistratie en het melden van verzuim. Ook wordt de leerlingenadministratie gecontroleerd. Zij doen dat bij de basisscholen 't Kienholt in Hoogeveen, De Zandloper in Stuifzand en de Eben Haëzerschool in Hollandscheveld.

's Morgens bellen de leerplichtambtenaren alle leerlingen van het voortgezet onderwijs die door de school als ongeoorloofd afwezig zijn geregistreerd.

Spijbelen bij wet verboden

Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is zelfs volgens de Leerplichtwet verboden.

De nationale Dag van de Leerplicht is georganiseerd om jongeren, ouders, verzorgers en leraren te wijzen op het belang van leerplicht en het tegengaan van schoolverzuim. Schoolverzuim leidt vaak tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt spijbelen er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat.

Tot 18 jaar

Het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat, is in Nederland nog altijd 64.000 per jaar. En dat is een probleem. Want zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden. Maar ook luxe-verzuim - wegblijven van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te kunnen gaan - is niet toegestaan. Iedereen tot 18 jaar is namelijk verplicht om (deeltijd) onderwijs te volgen.

Naleving

Leerplichtambtenaren van gemeenten zorgen ervoor dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. Zij gaan in gesprek met leerlingen die van school verzuimen. Soms gaan leerlingen niet naar school uit verveling, soms omdat ze gepest worden, of omdat de leraar te snel of juist te langzaam door de stof gaat. Samen met de jongeren en hun ouders proberen leerplichtambtenaren ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat jongeren weer teruggaan naar school.

Ministerie OCW

De landelijke Dag van de Leerplicht 2006 is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) naar een idee van de gemeente Rotterdam. Meer informatie over (De Dag van de) Leerplicht is te vinden op www.voortijdigschoolverlaten.nl