Gemeente Harlingen

Burgemeester Arlman nam afscheid van de 'oude' gemeenteraad 16-3-2006
Tijdens een speciale raadsvergadering op woensdag 15 maart 2006 nam de gemeente Harlingen afscheid van 6 raadsleden die niet herkozen zijn of herkiesbaar waren. Burgemeester Arlman heeft aan drie personen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De heer Johan Erents, de heer Goos de Graaf en de heer Arjen Nauta werden onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde op grond van het feit dat zij twaalf jaar of langer gemeenteraadslid zijn geweest in Harlingen.

Arjen Nauta zat van 1994 tot 2006, twaalf jaar lang als raadslid in de gemeenteraad. Eerst in de CDA-fractie, later in de Lijst Nauta en nog weer later in de fractie Harlinger Alternatief '97. Goos de Graaf zat vanaf 1994 tot 2006 namens Harlinger Belang in de gemeenteraad. Johan Erents zat eerst vanaf 1970 tot 1974 in de Harlinger raad en vanaf 1994 tot heden namens D66.

Naast deze drie raadsleden keerden ook Gijs van Hesteren (GroenLinks), Rommy Hoekstra-Pruiksma (CDA) en Mirjam de Klerk (VVD) niet meer terug in de raad. Zij waren respectievelijk 4, 8 en 8 jaar raadslid.