Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland wil onderzoek Ombudsman naar presentaties van ex-asielzoekers

De presentatie van zo'n 270 uitgeprocedeerde asielzoekers aan vertegenwoordigers uit Syrië heeft voor veel onrust gezorgd. VluchtelingenWerk Nederland blijft ook na de beantwoording van de Kamervragen door minister Verdonk met de nodige vragen zitten. VluchtelingenWerk Nederland heeft daarom de Nationale ombudsman gevraagd onderzoek te doen naar de gang van zaken bij presentaties van ex-asielzoekers aan vertegenwoordigers van landen van herkomst. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat mensen die worden uitgezet in de problemen komen door de manier waarop Nederland hun terugkeer heeft geregeld.

Eerder waren er al problemen met betrekking tot uitzettingen naar de DR Congo en Armenië en Azerbeidzjan. De Nederlandse overheid geeft geen duidelijkheid over wat de afspraken en regels bij presentaties aan ambassades precies zijn.

VluchtelingenWerk Nederland heeft de Ombudsman daarom gevraagd onderzoek te doen naar:

* Voorlichting. Weet de vreemdeling wat er wordt verwacht, is er gelegenheid voor overleg met een raadsman en weet de buitenlandse delegatie wat wel en niet wenselijk is in de vraagstelling?
* Rechtsbijstand. De ex-asielzoekers worden opgeroepen voor een presentatie met een vordering. Betekent dit dat de ex-asielzoeker dan ook op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht het recht heeft zich te laten bijstaan door een raadsman? Tot nu toe wordt de aanwezigheid van een derde partij bij een presentatie vaak geweigerd door de delegaties.

* De status van de delegatie. De minister stelt dat de inrichting van de feitelijke presentaties een zaak is van de betreffende autoriteiten. Beschikt de diplomatieke vertegenwoordiging die op Nederlands grondgebied onderzoek doet over immuniteit?
* Het verstrekken van gegevens aan de diplomatieke delegatie. Welke informatie verstrekt de IND precies aan de delegaties en is dat wettelijk wel toegestaan?

* De keuze van de locatie. Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor uitzetcentrum Zestienhoven als locatie voor een groep vreemdelingen, bestaat er dan niet de kans op vrijheidsbeperking zonder wettelijke grondslag?

* Verslaglegging. Wat is precies de waarde van een verslag dat wordt gemaakt van een presentatie?

VluchtelingenWerk Nederland dringt wederom aan op openbaarheid van de afspraken met betrekking tot de presentaties. VluchtelingenWerk Nederland is tevens van mening dat de feitelijke uitzetting van in februari 2006 gepresenteerde Syriërs moet worden opgeschort totdat is uitgezocht of zij veiligheidsrisico's lopen vanwege die presentaties.