Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

BedrijvenBond
CNV Spoorwegen is onderdeel van de CNV BedrijvenBond

Persbericht

16 maart 2006

CNV Spoorwegen: "Makkelijker kan NS het niet maken, noch minder leuk"

Vakbond vindt plan NS zeer onverstandig

Het NS-plan om de PBT's op te heffen vindt vakbond CNV Spoorwegen erg onverstandig. Deze mobiele controleteams waren zeer succesvol in het bestrijden van zwartrijden en ander ongewenst gedrag. De inzet van de controleteams had een bewezen gunstige uitwerking op het reisplezier op de bekende probleemlijnen. CNV Spoorwegen-bestuurder Jerry Piqué stelt dat NS deze beslissing te vroeg neemt.

Volgens Piqué zou NS tenminste moeten wachten tot het verbeterde controlesysteem bij aanvang van de treinreis in werking is getreden. Middels elektronische plaatsbewijzen en toegangspoorten op de stations die daarop reageren wordt zwartrijden al een stuk moeilijker, zoniet onmogelijk.

NS wil per januari 2007 van zijn Proces Bijzondere Taken (PBT)-teams af. Oorzaak is een bezuiniging. De NS'ers hebben tevens de `rol' van bevoegd opsporingsambtenaar (BOA). Maar de overheid wil deze mensen niet langer een ontheffing verlenen voor de jaarlijkse geweldsinstructie die bij die status hoort. Die instructie komt neer op een zesdaagse cursus. Die kostenpost wil NS niet voor zijn rekening nemen. Van de circa 3.800 conducteurs behouden dan slechts 700 hun BOA-status.

Piqué: "Zolang de OV-chipcard niet wordt gebruikt en de elektronische poortjes op de stations niet werken, is dit niet verstandig. De agressie neemt zonder meer weer toe in de treinen. NS moet zich goed realiseren wat dit betekent voor het werk van de conducteurs.
We willen op korte termijn in gesprek met de directie over dit onderwerp. Het instellen van de PBT-teams gebeurde destijds op basis van gemaakte afspraken tussen NS en vakbonden. Een en ander als middel tegen toegenomen sociale onveiligheid in de treinen, voor NS-personeel én reizigers. Het is op z'n minst merkwaardig dat NS zo'n probaat middel opheft, en dan ook nog eenzijdig, zonder overleg met de partijen waarmee de afspraak destijds is gemaakt.
Nee, als het om zwartrijden gaat, en treinreizen in het algemeen, kun je van deze maatregel gerust stellen: Makkelijker kan NS het niet maken, noch minder leuk."

Voor nadere informatie
Jerry Piqué, bestuurder: 06 - 51 60 20 52
Wouter de Jong, persvoorlichting: 030 - 6 348 243 / 06 53 19 22 66

Houten, 16 maart 2006


---- --