Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging

16-03-2006

Oproep: neem deel aan verbetertraject decubitus

Met Prisma levert het LEVV een bijdrage aan het programma 'Zorg voor beter' en 'Sneller Beter'. Dit zijn kwaliteitsprogramma's georganiseerd door het ministerie van VWS. Deze programma's moeten de komende jaren een kwaliteitsimpuls geven aan de gezondheidszorg.

'Zorg voor beter'
Het decubitusprogramma 'Zorg voor beter' richt zich op de thuiszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg en wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Op 9 oktober 2006 start de derde tevens laatste groep. Om zoveel mogelijk instellingen de gelegenheid te geven (gebruik te maken van deze unieke kans om kosteloos) mee te doen aan dit verbetertraject en zo het percentage cliënten met decubitus met 50% te verlagen, is aanmelding nu al mogelijk.

'Sneller beter'
Het programma 'Sneller beter' richt zich op de ziekenhuizen en wordt georganiseerd door het Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Om een breed draagvlak te krijgen zijn de projecten ontwikkeld in samenspraak met brancheorganisaties, beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties.

Meer informatie
Voor meer informatie over 'Zorg voor beter' kunt u een e-mail sturen naar verbetertrajecten@zorgvoorbeter.nl of bellen naar 030 2306575 / 639.
Voor meer informatie over 'Sneller Beter' kunt u een e-mail sturen naar info@snellerbeter.nl.

* naar de website Zorg voor beter

* naar de website Sneller Beter