Universiteit van Amsterdam

Hoogleraarsbenoemingen

Prof. dr. W.J. den Haan (1962) is per 1 juli 2006 benoemd tot hoogleraar Macro-economie, in het bijzonder business cycle analysis, aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam School of Economics.

Het hoofdthema in Wouter den Haans onderzoek is het idee dat macro-economische fluctuaties pas begrepen kunnen worden als men begrijpt hoe transacties op microniveau plaatsvinden en aan welk soort fricties dergelijke transacties onderhevig zijn. Voorbeelden zijn de kosten van het zoeken naar een transactiepartner, het beschikbaar zijn van nuttige informatie voor slechts één van de transactiepartners, en beperkingen in het type contract dat gesloten kan worden. Het belang van fricties voor de macro-economie en voor macro-economische politiek is al langer duidelijk, maar pas sinds kort kunnen met de computer analyses worden gemaakt van macro-economische modellen die opgebouwd zijn uit dergelijke elementen uit de micro-economie. Den Haan richt zich in zijn onderzoek op zowel arbeidsmarkten als financiële markten. Hij heeft laten zien dat een model voor de vergelijking van arbeidsmarkten erg bruikbaar is voor het verklaren van de hoge werkloosheidscijfers in verschillende Europese landen. In het bijzonder heeft hij duidelijk gemaakt dat het Groei- en Stabiliteitspact een verlaging van werkloosheidscijfers onmogelijk zou kunnen maken, aangezien het pact niet toestaat dat belastingtarieven alvast verlaagd worden in anticipatie van een verwachte verlaging in de werkloosheid. Met zijn onderzoek naar de rol van fricties in financiële markten toonde Den Haan aan dat kleine schokken kunnen leiden tot grote fluctuaties.

Den Haan promoveerde in 1991 aan de Carnegie Mellon University in Pittsburg en ontving voor zijn proefschrift de Alexander Henderson Award for excellence in Economics. Van 1991 tot 2003 was hij werkzaam aan de University of California (San Diego). Sinds 2003 is Den Haan als hoogleraar Economie werkzaam bij de London Business School. Daarnaast is hij als research fellow verbonden aan het Centre for Economic Policy Research. Hij is tevens redacteur van het Journal of Economic Dynamics and Control en het Journal of Money, Credit and Banking. In december 2005 ontving Den Haan een Vici-subsidie van NWO voor het onderzoeksproject Agency Problems, Expectations and Macroeconomic Performance.

Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929. Onder aan deze agenda vindt u de rubriek Hoogleraarsbenoemingen.