Gemeente Groningen

dinsdag 14 maart:
Dag van de leerplicht

Donderdag 16 maart 2006 is voor de derde keer de nationale Dag van de Leerplicht. Onder het motto `Leerplicht. Neem het niet te licht' vragen gemeenten aandacht voor schoolverzuim en leerplicht. De gemeente Groningen vindt handhaving van de leerplicht erg belangrijk en doet daarom op 16 maart 2006 actief mee aan de Dag van de Leerplicht. De afdeling Leerplicht van de Gemeente Groningen organiseert een belactie.

De handhaving van de leerplicht speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Voor de basisschoolkinderen gaat het vooral om de ouders en verzorgers in te laten zien dat ze hun jonge kinderen het goede voorbeeld moeten geven en dat zij hierin hun verantwoordelijkheid erkennen en nemen. Ook te laat komen wordt gerekend onder leerplichtverzuim. Om het belang van de leerplichthandhaving onder de aandacht te brengen van gemeentebesturen, politie, scholen, leerplichtige jongeren en hun ouders is donderdag 16 maart 2006 gekozen als landelijke Dag van de Leerplicht. Dit is een overkoepelende naam voor alle activiteiten die te maken hebben met leerplicht en de handhaving ervan, die in het hele land zullen plaatsvinden.

Alle basisscholen in de stad worden verzocht die dag de kinderen die ongeoorloofd afwezig zijn of te laat zijn gekomen vóór 10 uur 's morgens te melden aan de afdeling Leerplicht. Vervolgens zullen de betrokken ouders/verzorgers die dag door leerplichtambtenaren gebeld worden om te vragen waarom ze niet of te laat op school aanwezig waren. Voor scholen is dit een goede gelegenheid om werk uit handen te geven.

Spijbelen
Schoolverzuim leidt vaak tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt spijbelen er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat. Het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat, is in Nederland nog altijd 64.000 per jaar. En dat is een probleem. Want zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden. Maar ook luxe-verzuim - wegblijven van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te kunnen gaan - is niet toegestaan. Iedereen tot 18 jaar is namelijk verplicht om (deeltijd) onderwijs te volgen. Leerplichtambtenaren van gemeenten zorgen ervoor dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. De landelijke Dag van de Leerplicht 2006 is een initiatief van het Ministerie van OCW, naar een idee van de gemeente Rotterdam. Meer informatie over (De Dag van de) Leerplicht is te vinden op www.voortijdigschoolverlaten.nl

uitsnede van het schilderij 'Emmaplein' van Marijke ten Wolde

Naar boven
Openingstijden
maandag t/m vrijdag
van 09.00 - 16.00 uur
en donderdagavond
van 18.00 - 20.00 uur
Meer openingstijden
Bezoekadres
Gemeente Groningen
Kreupelstraat 3
9712 HW Groningen
telefoon: (050) 367 70 00
Meer bezoekadressen