Gemeente Soest

Gratis compost afhalen

Datum: 16/03/2006

Gemeente Soest stimuleert gebruik compost en zelf thuis composteren

Met cursussen Thuis composteren, het 1-malig aanbieden van gratis losse compost en het organiseren van een excursie naar de GFT-composteerinstallatie in Wijster schenkt milieucentrum de Kwekerij (gemeente Soest) aandacht aan de weg van ons Soester GFT-afval, het belang van het gebruik van compost in de tuin en aan de trucs om van thuis composteren een succes te maken.

Deelnemers aan de cursus Thuis composteren mogen, om het gebruik van compost aan te moedigen, 1-malig gratis compost afhalen bij het milieucentrum de Kwekerij.

Om meer inwoners van Soest bij deze positieve actie te betrekken en te informeren over thuis composteren, is er ook voor hen een aparte gelegenheid gecreëerd om gratis losse compost af te halen.

Op zaterdag 25 maart 2006 van 14.00 - 15.00 uur kunnen inwoners van Soest langskomen bij het milieucentrum de Kwekerij, Molenstraat 157 te Soest, om gratis een beperkte hoeveelheid losse compost op te scheppen en mee te nemen. Deze actie is nadrukkelijk niet bedoeld voor grootgebruikers en bijvoorbeeld hoveniersbedrijven, maar echt alleen voor inwoners van Soest met een kleine tuin bij het huis. Ter plaatse is er voor een aantal scheppen gezorgd. Zelf moeten de inwoners iets meenemen om de losse compost in te scheppen en mee af te voeren.

© 2004 Gemeente Soest - Disclaimer