Gemeente Abcoude


Tegemoetkoming stookkosten voor minima

Wie komen in aanmerking voor de tegemoetkoming stookkosten? Met welk inkomen kunt u in aanmerking komen?
Hoe kunt u deze tegemoetkoming aanvragen?
Uitbetaling

De gemeente Abcuode heeft besloten om minima een tegemoetkoming in de stookkosten te geven. Reden hiervoor zijn de hoge stookkosten van het afgelopen jaar. Deze kosten zijn meer dan gemiddeld gestegen.

Wie komen in aanmerking voor de tegemoetkoming stookkosten?

Het college van B&W stelt de regeling open voor bijstandsgerechtigden en overige minima met een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Daarbij wordt dezelfde vermogenstoets gehanteerd als bij de aanvraag voor een Wwb uitkering.

Met welk inkomen kunt u in aanmerking komen?

Tabel stookkosten

Hoe kunt u deze tegemoetkoming aanvragen?

Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming, dan kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de balie Zorg en Welzijn van de gemeente De Ronde Venen of bij het serviceloket van YourHome. U moet zich voor 19 april 2006 aangemeld hebben.

* Balie Zorg en Welzijn, Croonstadtlaan 11 te Mijdrecht. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en maandagavond van 17.30 tot
1.30 uur.

* Serviceloket YourHome, Kerkaarde te Abcoude. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Uitbetaling

De planning is de vergoeding uiterlijk in juni 2006 uit te betalen.
---

16 maart 2006

60228 banner_verkiezingen
Gemeentegids 2005/2006
Digitale nieuwsbrief
Connectcar

© 2006 Gemeente Abcoude. Disclaimer