Gemeente Hengelo

Rapport informatieronde collegevorming

Met instemming van alle partijen heeft Bert Otten (lijsttrekker van de grootste winnende partij, de PvdA) het initiatief genomen voor een korte informatieronde langs de lijsttrekkers van alle partijen die zetels hebben behaald bij deze verkiezingen.

Het doel was een beeld te krijgen van de opvattingen van diverse partijen ten aanzien van deze nieuwe raadsperiode en de collegevorming. Naar aanleiding van de gesprekken is per gesprek een kort verslag gemaakt. Het conceptverslag is voorgelegd aan de betrokken lijsttrekker/fractievoorzitter.

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken heeft Bert Otten geconcludeerd dat de PvdA het initiatief zal nemen voor een verder programmatische oriëntatie met de SP, Groen Links en het CDA. Hij zal daartoe het initiatief nemen samen met de fractievoorzitter van de PvdA. Op basis van een programmatische vergelijking hoopt hij een verdiepingsslag te maken met deze partijen, waarbij men zich oriënteert op verschillende mogelijke combinaties voor de samenstelling van een college.

Het streven is om in de raadsvergadering van 11 april a.s. het nieuwe collegeprogramma 2006-2010 te presenteren. Het rapport is hier verkrijgbaar:

* Waarom deze informatie ronde (pdf, 92.1 kB)
* Gespreksverslagen (pdf, 53.5 kB)