Gemeente Amsterdam

Directie Communicatie

Persbericht

Amsterdam neemt besluit over positie Stadstoezicht

In Amsterdam hebben de centrale stad en alle stadsdelen een besluit genomen om een stevige basis voor een goed en efficiënt uitgevoerde parkeerhandhaving te creëren.

De stadsdelen die gebruik maken van parkeerhandhaving door Stadstoezicht hebben toegezegd dit ook tot juli 2008 te doen. Als de dienst er in slaagt vóór juli 2008 de kosten voor fiscale parkeerhandhaving met minimaal 7% te verlagen, dan verplichten alle stadsdelen zich om mee te dragen in de financiële risico's van Stadstoezicht. Dit betekent dat, als een stadsdeel bij Stadstoezicht weggaat, dat stadsdeel een groot deel van de kosten die dat met zich meebrengt zelf zal betalen. De centrale stad en de overige stadsdelen leveren hierbij ook een bijdrage in de kosten.

Door het grote verschil in arbeidsvoorwaarden met marktpartijen is het noodzakelijk om de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden in lijn te brengen met de markt. Hiervoor zal onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om de huidige gemeentelijke arbeidsvoorwaarden flexibeler toe te passen. De stadsdelen hebben toegezegd om tot juli 2009 als klant bij Stadstoezicht te blijven als er ook op dit terrein door Stadstoezicht aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. Als dit gebeurt, dan hebben de stadsdelen na juli 2009 de mogelijkheid om vrij aan te besteden in plaats van juli 2008.

De reorganisatie is noodzakelijk geworden door de aanbesteding van parkeerhandhaving door het stadsdeel Amsterdam Oud Zuid in 2003. Door het weggaan van stadsdelen bij Stadstoezicht dreigden er grote financiële problemen. Om een faillissement van de dienst te voorkomen werd besloten om samen met de stadsdelen te kijken naar een oplossing. Dit heeft geresulteerd in een plan om de bedrijfsvoering te verbeteren, zodat de dienst haar positie op de markt kan verbeteren. Alle stadsdelen hebben zich aan dit doel en aan het dragen van de financiële risico's als Stadstoezicht de gestelde doelen haalt, verbonden.

Het besluit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de stadsdeelraden.

Pb-045