Politie Amsterdam-Amstelland

Hoofd 020 - 559 22 communicatie 85 Peter van der
Maat

Pers- en externe 020 - 559 36 voorlichting 80

Ron Moes
Remco GerretsenGerard
Rob van der Vrooland
Veen Leo
Dortland

E-mail: Website:
pers@amsterdam.politie.nl www.politie-amsterdam-amstelland.nl

Deze week in ons Korpsbericht / Amsterdam (16/03/2006)

Informatiegestuurde politie: Gericht werken dankzij goede informatie en analyses

In een korps waar het wemelt van de afkortingen, kan er altijd nog eentje bij. Met trots presenteren we dan ook IGP; oftewel informatiegestuurde politie. IGP gaat over het vergroten van de veiligheid door gerichter te werken. Door datamining bijvoorbeeld, of aan de hand van een handige briefingtool. Maar er is meer.

IGP is een werkwijze met daarbij horende instrumenten, maar ook een filosofie. Het projectteam houdt zich met die boodschap bezig. Wat dat betekent? Eigenlijk twee dingen. Ten eerste wil het programma IGP informatiestromen zodanig sturen, stroomlijnen en standaardiseren dat de politiemensen op straat zo efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen. Natuurlijk gebeurde dat al binnen het korps, nieuw is vooral dat alle activiteiten worden gebundeld onder de noemer IGP. We gaan dus gerichter werken dankzij goede informatie(deling) en analyses. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe tools, of het maken van procesbeschrijvingen. Denk aan datamining, het digitale strafdossier, of een nieuwe zoekmachine in Xpol. Of, het optimaliseren van de (de)briefing, één van de eerste producten waar je op de werkvloer mee te maken krijgt. Wat echter duidelijk is: je kunt instrumenten ontwikkelen wat je wilt, je hebt er niets aan als de mensen voor wie het is bedoeld er niets mee doen. Daarom richt IGP zich ook op het zorgen voor de juiste mindset. Wees bewust is het credo van de IGP'ers. Weet welke informatie jij in huis hebt, wat voor waarde dat voor een ander kan hebben en deel dat. Ook dat is IGP in optima forma.

Wie dit alles nog een beetje abstract vindt, hoeft zich geen zorgen te maken. De komende anderhalf jaar krijgt (bijna) iedereen op de werkplek te maken met één of meerdere concrete producten van het programma. Op dit moment bijvoorbeeld zijn de trainingen met de eerder genoemde optimalisering van de briefingcyclus in volle gang. In pilotdistrict vier werkt al de helft van de wijkteams met het nieuwe briefen.