IZZ, de zorgverzekeraar voor de zorg, groeit met ruim 20%

Izz

Zorgcollectiviteit schrijft ruim 75.000 verzekerden bij

IZZ, de collectieve ziektekostenregeling voor medewerkers in de zorgsector en hun gezinsleden, kent per 1 januari 2006 een groei van het aantal verzekerden van ruim 75.000. Daardoor nemen nu bijna 450.000 mensen deel aan deze CAO-gerelateerde zorgverzekering.

Bert Koeneman, vanaf 1 januari 2006 voorzitter van het Bestuur van de Stichting IZZ, is verheugd en trots over de in deze omvang niet verwachte groei: 'IZZ is een unieke samenwerking tussen werkgevers en werknemers in de Zorg, nu al bijna 30 jaar. IZZ heeft zich niet gemengd in de ongekende strijd om marktaandeel, die we de afgelopen weken en maanden hebben gezien. Wij bestemmen de door onze deelnemers opgebrachte premiegelden bij voorkeur voor de beste zorg en gaan zeer mondjesmaat om met marketing en reclame. We vragen een eerlijke premie voor het aangeboden product. Niet per definitie de laagste, maar wel op een niveau dat we ook in de komende jaren kunnen waarmaken. Het in de afgelopen jaren opgebouwde vertrouwen binnen onze doelgroep en de zeer grote klanttevredenheid vertalen zich nu in deze prachtige cijfers.'

Net als voorheen is de collectieve IZZ-regeling toegankelijk voor (oud-)medewerkers en hun gezinsleden vallend onder het regiem van de CAO's Ziekenhuizen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Geestelijke Gezondheidszorg en Gehandicaptenzorg. Vanaf 1 januari 2006 kunnen bij IZZ aangesloten zorginstellingen hun medewerkers die niet vallen onder voornoemde CAO's eveneens onder voorwaarden deelname aan de IZZ-regeling aanbieden. Werkgevers kunnen daardoor hun secundaire arbeidsvoorwaarde ziektekosten verdergaand harmoniseren en meer gerichte keuzes maken op het gebied van arbo- en verzuimbeleid.


---

Meer informatie:
Zorgverzekeraar IZZ
Bert Rensen,
Woordvoerder
tel: (024) 3436745 / (06) 51635728
email: bert.rensen@vgziza.nl