GroenLinks

Kwik in Europa in de ban

16 maart 2006

Bart Staes, europarlementariër voor GroenLinks en het Vlaamse Groen! is ingenomen met de stemming over het uitfaseren van al het gebruik van kwik in de Europese Unie. De export van kwik wordt vanaf 2010 volledig aan banden gelegd. De EU is de grootste exporteur van kwik ter wereld.

Het besluit betekent onder meer dat aan het eind van 2007 in Europa geen kwik meer mag worden gebruikt in amalgaam dat tandartsen gebruiken voor vullingen van tanden en kiezen. Niet zo zeer vanwege gezondheidsrisico's, die zijn te verwaarlozen volgens wetenschappers, omdat amalgaam geen organisch kwik bevat maar kwikdamp. Milieu-aspecten spelen bij het verbod op kwik in amalgaam de hoofdrol.

Voor het produceren van amalgaam zijn enorme hoeveelheden kwik nodig en vooral de opslag daarvan baart zorgen. Er zijn bovendien prima, weliswaar duurdere alternatieven voor amalgaam. De Europese Unie gaat ook meebetalen om het gebruik van amalgaam in ontwikkelingslanden tegen te gaan.

"Ook producenten van vetverwijderaars en chloor zullen driftig op zoek moeten gaan naar een vervangingsmiddel voor het vele kwik dat zij gebruiken," aldus Staes. Het gebruik van het hoogst giftige kwik in fabrieken voor dergelijke schoonmaakmiddelen en bij de chloorproductie moet in 2010 definitief beëindigd worden.

Er is één uitzondering gemaakt. Producenten van antieke barometers mogen gebruik blijven maken van kwik. Zij verwerken hergebruikt kwik uit laboratoria en ingezamelde verouderde koortsthermometers en voor deze producenten is vooralsnog geen alternatief beschikbaar.

«