VVD


16-3-2006

Europees Genderinsituut

Het Europees Parlement heeft het plan van de Europese Commissie om een nieuw instituut voor gendergelijkheid op te richten aangenomen. De VVD heeft echter tegengestemd.

De VVD is voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar vindt het oprichten van een nieuw instituut onnodige bureaucratie.

Jeanine Hennis-Plasschaert acht het zeer onwenselijk wederom een agentschap, instituut, dan wel bureau in het leven te roepen. Aangezien de gelijkheid tussen mannen en vrouwen een fundamenteel recht is, kan het belang van dit recht prima behartigd worden door reeds bestaande organisatie en instanties. De Unie is zeer bedreven in het in het leven roepen van instanties maar vergeet dat het deze instanties vervolgens aan middelen en/of financiën ontbreekt om effectief te werk te gaan. Investeren in bestaande organisaties zou de voorkeur moeten hebben