Gemeente Abcoude


Bestemmingsplan Woongebied Abcoude gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 9 februari 2006 het bestemmingsplan Woongebied Abcoude gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van een twintigtal, veelal verouderde bestemmingsplannen. Het plan biedt een overzichtelijke en eenduidige bestemmingsregeling voor het woongebied, waarbij vooral de consolidatie van het huidige gebruik en de huidige bebouwing van belang zijn. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan hebben zowel betrekking op de plankaart, toelichting als op de voorschriften.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 17 maart 2006 gedurende zes weken voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis van Abcoude of op afspraak telefoon (0294) 28 02 80. U kunt het bestemmingsplan ook via Plannen & Projecten/ Woongebied Abcoude bekijken.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen bedenkingen tegen het bestemmingsplan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht door:

1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt,

2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
3. door een ieder tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpplan heeft aangebracht.


---

16 maart 2006
60228 banner_verkiezingen
Gemeentegids 2005/2006
Digitale nieuwsbrief
Connectcar

© 2006 Gemeente Abcoude. Disclaimer