Partij van de Arbeid


Den Haag, 16 maart 2006


Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Onderwijs over


vervoer van leerlingen in het speciaal onderwijs


1. Bent u bekend met de artikelen in het Algemeen Dagblad 'Strijd om vervoer' en 'Haagse taxibedrijven vrezen chaos in vervoer van scholieren'?


2. Welke effecten heeft de verplichting tot Europese aanbesteding van het vervoer van kinderen in het speciaal onderwijs op de kwaliteit van dit leerlingenvervoer?


3. Wat betekent de bezuiniging op leerlingenvervoer voor uw oordeel, dat bereikt moet worden dat de naar de gemeenten gedecentraliseerde regeling voldoet aan de uitgangspunten van het leerlingenvervoer en de wensen van de gebruikers?


4. Kunt u in de analyse die u heeft aangekondigd in de brief van 13 maart 2006 over bezuinigingen in het leerlingenvervoer tevens ingaan op de effecten van de bezuinigingen door de gemeenten op het leerlingenvervoer voor de kinderen in het speciaal onderwijs én hun ouders? Wanneer is de analyse gereed?


AD Haagsche Courant 14 maart 2006

brief 13 maart 2006: reactie op 'Bezuinigingen in het leerlingenvervoer', notitie van de CG-raad (3 februari 2006)