Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

NMa publiceert ontwerpbesluiten over regulering netbeheerders

16-03-2006

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft deze week de ontwerpmethodenbesluiten gepubliceerd voor de netbeheerders in de elektriciteitssector. In de ontwerpmethodenbesluiten legt de NMa het voorgenomen beleid vast over de tariefregulering voor de derde reguleringsperiode. De toezichthouder vraagt partijen in de energiesector te reageren op deze ontwerpbesluiten. De reacties op de ontwerpbesluiten gebruikt de NMa voor het nemen van de definitieve methodebesluiten.

De NMa reguleert de netbeheerders, omdat zij van nature monopolist zijn en daardoor niet via concurrentie geprikkeld worden om te zorgen voor een optimale prijs-kwaliteit verhouding. In de ontwerpmethodenbesluiten geeft de NMa aan hoe zij deze bedrijven wil prikkelen om doelmatiger te gaan werken (via de zogenaamde doelmatigheidskorting ofwel x-factor) en zorg te dragen voor een goede kwaliteit van het netwerk (via de kwaliteitsterm, de q-factor). De NMa zet in de ontwerpmethodenbesluiten het reguleringssysteem van de afgelopen jaren op hoofdlijnen voort.

Voor de regionale netbeheerders elektriciteit geldt dat op basis van de ontwerpmethodenbesluiten de x-factor en de q-factor worden vastgesteld voor de periode 2007 tot en met 2009. De x-factor is gebaseerd op de meest efficiënte netbeheerder (maatstafconcurrentie). In het betreffende ontwerpmethodenbesluit zijn tevens de uitkomsten verwerkt van een door de NMa uitgevoerd onderzoek naar zogenaamde regionale verschillen tussen netbeheerders. Dergelijke verschillen kunnen een tariefverhoging of tariefverlaging rechtvaardigen. Via de q-factor worden de regionale netbeheerders financieel beloond of bestraft (kwaliteitsregulering) voor de kwaliteit van hun netwerken, gebaseerd op het aantal onderbrekingen dat consumenten ondervinden in het netwerk.

Bij TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wordt op basis van het methodebesluit de x-factor voor de periode 2007 tot en met 2010 berekend. Deze x-factor wordt (mede) bepaald op basis van de efficiëntie van TenneT in vergelijking met andere beheerders van landelijke hoogspanningsnetten (TSOs) in Europa. Een dergelijk onderzoek voert de NMa iedere reguleringsperiode uit.

Tot en met 19 april 2006 kunnen partijen reageren op de ontwerpmethodenbesluiten voor de regionale netbeheerders (X-factor en rekenvolume, Q-factor). Tot en met 21 april 2006 op het ontwerpmethodenbesluit voor TenneT. De documenten zijn vanaf vandaag te vinden op de website van DTe.