Connexxion presteert naar verwachting ondanks hoge dieselprijs

Connexxion

PERSBERICHT

Datum: 16 maart 2005
Kenmerk: HO/ 06.008

Connexxion presteert naar verwachting ondanks hoge dieselprijs

Connexxion heeft een goed jaar gedraaid in 2005. Dit ondanks de sterk gestegen dieselprijs en nieuwe contracten met een sterk verlaagde kilometer opbrengstprijs. Door deze aspecten en de noodzakelijke reorganisatie van het technische bedrijf begon Connexxion feitelijk het jaar 2005 met een achterstand van 40 miljoen euro. Door de efficiency verder door te voeren is uiteindelijk een positief financieel resultaat tot stand gebracht. Weliswaas lager dan het voorgaande jaar, zoals al werd aangegevenbij de presentatie van de jaarcijfers over 2004. Het bedrijfsresultaat is met 10 miljoen euro gedaald naar 28 miljoen euro en bedraagt 3,2% van de omzet. Het resultaat is uitgekomen op 19 miljoen euro tegen 24 miljoen euro in 2004. De omzet is licht gedaald van 912 euro miljoen naar 872 miljoen euro.

Het vandaag verschenen jaarverslag voldoet, net als vorig jaar, aan de 'code Tabaksblat'voor zover dat voor een niet beursgenoteerd bedrijf mogelijk is. Tevens zijn de cijfers opgesteld volgens IFRS.

De gestegen brandstofkosten hebben het resultaat sterk beïnvloed Iedere eurocent prijsverhoging van een liter dieselolie heeft voor Connexxion een effect van circa 1 miljoen euro op het resultaat. De prijsstijging in 2005 alleen al heeft een negatief effect van 9 miljoen euro. De prijs van de vervoersdiensten is onvoldoende gestegen om de gestegen prijs van brandstof te compenseren. De indexering van de prijs van OV-diensten (het tarief van de strippenkaart) is slechts gebaseerd op een algemene index. Ook de indexering van de Rijksbijdrage houdt onvoldoende rekening met specifieke kostenposten in de vervoerssector. De branchevereniging Mobis heeft gedurende het verslagjaar met nadruk bij de Minister van Verkeer en Waterstaat aangedrongen op aanpassing van genoemde indexeringen. Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot wijzigingen.

Connexxion kan ook positieve reizigersresulaten melden. Volgens de Klantenbarometer die is uitgevoerd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer waarderen de reizigers Connexxion met een 7,3 tegenover 7,2 het jaar daarvoor. Connexxion scoort op de markt van het streekvervoer het hoogste in Nederland.In 2005 is het aantal reizigers in het openbaar vervoer van Connexxion gestegen met 1,6%.

Het volledige Jaarverslag 2005 is te downloaden op www.corporate.connexxion.nl.

//////////////////////////
Alleen voor de pers:

nadere informatie:
Herman Opmeer, afdeling Corporate Communicatie Connexxion Telefoon 035 625 1957 of 06 463 77 464

Een hardcopy van het Jaarverslag 2005 kunt u aanvragen bij Anneke Triemstra, 035-625 1621 of a.triemstra@connexxion.nl. Graag uw adresgegevens vermelden.