Nederlandse Vereniging van Journalisten

Cees van Alten verlaat sectiebestuur NVF/NVJ
(16 maart 2006)

Cees van Alten zal zich eind juni 2006 terugtrekken uit het bestuur van de NVF, sectie Fotojournalisten van de NVJ. Vooruitlopend hierop heeft hij te kennen gegeven nu reeds af te willen treden als voorzitter.
Het sectiebestuur is verheugd dat NVF-bestuurder Joep Lennarts zich bereid heeft verklaard het voorzitterschap over te nemen. In de bestuursvergadering van 6 maart jl. heeft het bestuur Lennarts tot nieuwe voorzitter gekozen.