Gemeente Deventer

Week 11, 15 maart 2006

Maandag 20 maart
informatieavond voorontwerpbestemmingsplan het oostrik

Inwoners kunnen tot en met 5 april reageren op het voorontwerpbestemmingsplan Het Oostrik. Het bestemmingsplan Het Oostrik wordt globaal begrensd door de Zaluwenburg, de Oostriklaan, de wijk Blauwenoord en de spoorlijn Deventer â Enschede. Over dit bestemmingsplan is op maandag 20 maart een informatieavond. Tijdens deze avond is er gelegenheid de plannen in te zien en vragen te stellen. De informatieavond is in het Hof van Colmschate, Holterweg 104. Van 19.30 tot 21.30 uur kunnen belangstellenden binnenlopen en individueel vragen stellen aan aanwezige medewerkers. Om 20 uur is er een korte presentatie met uitleg over het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan Het Oostrik staat het behoud van de huidige situatie in de wijk voorop. Het plan legt deze situatie vast. Twee ontwikkelingen zijn in het plan meegenomen. Dit is de herstructureringslocatie het Brunsvelt, die nu wordt uitgevoerd, en het mogelijk maken van een maatschappelijke functie in het zuidelijk deel van het centrale groengebied. In het huidige bestemmingsplan bestaan op deze locatie beperkte bouwmogelijkheden binnen de bestemming âbijzondere doeleindenâ. Recent heeft zich een initiatief aangediend voor een woonzorggebouw voor mensen met een auditieve handicap. Daarom is ook in dit nieuwe bestemmingsplan een beperkte bouwmogelijkheid in dit gebied gehandhaafd en is een uitbreiding voor de (bijzondere) woonfunctie opgenomen.

Publicatiedatum: 16-3-2006

© 2004 Gemeente Deventer Laatste wijziging donderdag 16 maart 2006