Gemeente Uithoorn

Gemeente Uithoorn
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Tel: 0297-51 31 11
Fax: 0297-51 32 22
E-mail: gemeente@uithoorn.nl

Meer zeggenschap over beleid en onderhoud in uw buurt!

16 maart 2006 print

De belangstelling voor deelname aan de bewonersavond buurtbeheer op 21 maart 2006 is groot. Al meer dan honderd mensen hebben zich aangemeld. Tijdens deze avond kunnen bewoners en belanghebbenden reageren op het Plan van aanpak Samen werken aan buurtbeheer.

Meer zeggenschap

U als bewoner krijgt in de vernieuwde aanpak buurtbeheer een grotere stem in beheer, onderhoud en ontwikkelingen in de eigen buurt. Hiervoor vindt buurtoverleg plaats en worden initiatieven uit de buurt gestimuleerd. Nieuw ten opzichte van het bestaande buurtoverleg is dat het buurtoverleg meestal zelf kan beslissen over de inzet van een deel van het voor hen bestemde geld. Een voorwaarde is dat er dan wel genoeg inwoners deelnemen aan het buurtoverleg.

Uw inbreng is van groot belang

De gemeenteraad wil graag weten wat u als inwoner vindt van het voorstel voor vernieuwd buurtbeheer; op basis van alle reacties neemt de raad een besluit hierover. Uw inbreng heeft dus wel degelijk zin. Want mede door uw inbreng kunt u invloed uitoefenen op het besluit van de nieuwe gemeenteraad over de toekomst van buurtbeheer.

Kom en geef daarom uw reactie op de bewonersavond buurtbeheer.

De bewonersavond vindt plaats op dinsdag 21 maart van 19.30 tot 22.00 uur, in RK Scholengemeenschap Thamen, Den Uyllaan 4. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanmelden

Mede namens Woongroep Holland, Politie Amsterdam-Amstelland, Welzijnsinstelling Stichting De Visser en de gemeente nodigen wij u van harte uit om mee te discussiëren op deze avond. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (zie rechter balk).

Vanwege de grote belangstelling voor deelname aan de avond, adviseren wij u om zich vooraf aan te melden. Ter voorbereiding op de avond ontvangt u dan een samenvatting van het Plan van aanpak Buurtbeheer toegestuurd.
^
Meerwijk-Oost

* Bewonersavond buurtbeheer

* Aanmelden buurtbeheeravond


* Programma

* Ruud v.d. Peet komt ook!