Gemeente Pekela


Veel pekelder kiezers brengen stem uit stemmen op "ander" stembureau

In totaal brachten 6224 kiesgerechtigde Pekelders hun stem uit tijdens de vorige week gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Voor het eerst bestond de mogelijkheid om dat te doen in een stembureau van eigen keuze. In Pekela waren er 7 stembureau's waar de stem kon worden uitgebracht. Menig Pekelder maakte van de keuzemogelijkheid gebruik door de stem uit te brengen in een ander stemdistrict dan waar men op basis van door de gemeente gemaakte indeling werd opgeroepen. In de praktijk bleek dat een percentage van 7,54, zijnde 469 stemmen, te zijn. Dat is, mede gelet op de omstandigheid dat het voor de eerste keer mogelijk was elders te stemmen en die mogelijkheid nog niet algemeen bekend was, een aanzienlijk aantal. Opvallend was dat met name bij stembureau 2 (dorpshuis de Snikke) veel stemmers "van elders" kwamen. Het ging om maar liefst 18,73 procent van de 945 uitgebrachte stemmen. De Clockstede scoorde wat het aantal vreemde stemmers betreft het laagst: 1,67 procent.

Veel Pekelders stemmen in ander stembureau 16-03-2006 Van de in totaal 6224 uitgebrachte stemmen werden er 469 uitgebracht in een ander stembureau. Dit is 7,54% van het aantal uitgebrachte stemmen.

---