Autoriteit Financiële Markten

AFM wijst op aandachtspunten levensloopproducten 16-3-2006

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst consumenten op enkele belangrijke aspecten van levensloopproducten. Het gaat hierbij om onder meer de kostenstructuur en de flexibiliteit van deze producten. Uit een inventarisatie door de AFM blijkt dat er voldoende informatie beschikbaar is via brochures en internet over de levensloopregeling zelf, maar dat specifieke productinformatie over de levensloopproducten minder gemakkelijk is te vinden of niet beschikbaar is. Daarom publiceert de AFM de brochure 'Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?'. Deze brochure is bedoeld om consumenten bewust te maken van de vragen die zij zichzelf of de aanbieder zouden moeten stellen bij het afsluiten van een levensloopproduct.

Vanaf 1 januari 2006 biedt de levensloopregeling de mogelijkheid om, fiscaal vriendelijk, geld te reserveren voor het opnemen van verlof. Met de levensloopregeling kan voor twee doelen gespaard worden, namelijk voor tussentijds verlof en/of eerder stoppen met werken. Veel consumenten zullen dit jaar beslissen om wel of niet gebruik te maken van de levensloopregeling. Financiële instellingen bieden verschillende producten aan waarmee kan worden deelgenomen aan de levensloopregeling. Dit kunnen verzekeringen, spaar-, of beleggingsproducten zijn of combinaties hiervan. Aan elk van deze producttypes zijn andere kosten verbonden. Ook het moment waarop de kosten in rekening worden gebracht verschilt per product. Bij het maken van een keuze voor een levensloopproduct is het van belang om inzicht te krijgen in deze kostenstructuur.

Een deel van de aanbieders geeft niet duidelijk aan of en wanneer het mogelijk is om tijdens de looptijd van de overeenkomst voor een ander doel te gaan sparen (tussentijds verlof of eerder stoppen met werken) en of hier kosten aan verbonden zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de consument niet voldoende op de hoogte is van de consequenties bij het wisselen van het doel. Voor consumenten is het belangrijk om van tevoren na te gaan hoe flexibel het product is dat ze willen aanschaffen. Kan bij een verandering in persoonlijke omstandigheden ook het product aangepast worden? Veel van deze producten hebben ook een beleggingscomponent. De risico's van het beleggen krijgen niet bij alle aanbieders de gewenste nadruk in de consumentencommunicatie.

Het is van belang dat de consument zich realiseert dat er risico's verbonden zijn aan de aanschaf van sommige levensloopproducten. De AFM adviseert consumenten daarom deze folder door te nemen en om bij complexe levensloopproducten altijd naar de Financiële Bijsluiter te vragen en deze goed te lezen.