Economist debat: Free trade

The economist

PERSUITNODIGING

Donderdag 16 maart 2006
19.45 - 21.30 uur
De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Economist debat:
'Free trade is the only way to make the poor world richer'

Is vrijhandel de enige manier om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden? Kan protectionisme voor armere landen een effectief middel zijn om het globale speelveld toegankelijker voor hen te maken? Of zou dit juist leiden tot onhoudbaar economisch beleid, wanneer ieder land zich terugtrekt in isolationisme? Verbetert het verwijderen van alle internationale handelsbarrières de levens van mensen in de armste landen? Of moeten wij nadenken over minder uniforme maatregelen in het belang van iedereen?

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij het debat van het internationale weekblad The Economist.

'Free trade is the only way to make the poor world richer'

Voor dit debat heeft The Economist het volgende discussiepanel samengesteld met daarin o.a:

- Prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen, Universiteit van Amsterdam.
- Prof. Machiko Nissanke, School of Oriental and Asian Studies, Universiteit van Londen.

- Andrew Mwenda, politiek redacteur bij The Monitor (Oeganda)
- Tom Sharman, ActionAid International UK

Voorzitter: Richard Cockett, Afrika correspondent, The Economist

Wereldwijd lezerspubliek
The Economist is een internationaal weekblad met verslaggeving, commentaar en analyses op het gebied van politiek, economie, business, wetenschap en technologie. The Economist heeft een wereldwijd publiek van meer dan drie miljoen lezers, grotendeels werkzaam in de top van het politieke en bedrijfsleven. The Economist verschijnt in een oplage van ruim een miljoen en wordt verspreid in meer dan 180 landen.

Informatie:
Het debat 'Free trade is the only way to make the poor world richer' vindt plaats in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, op donderdag 16 maart om 19.45 uur. Het debat wordt in het Engels gevoerd. De toegang is vrij, reserveren per e-mail naar info@huijskens-istha.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wytske Kist, Huijskens & Istha, 020 - 68 55 955.