Ingezonden persbericht


Persbericht Thuiswinkel Markt Monitor 2005-2

16 maart 2006

Online thuiswinkelomzet naar ¤ 2,21 miljard

Omzet stijging van 32% ten opzichte van 2004

De markt voor online consumentenbestedingen door Nederlandse Internetters overstijgt in 2005 voor het eerst de grens van ¤ 2 miljard. Dee totale online thuiswinkelomzet in 2005 bedraagt ¤ 2,,21 miljard, een stijging van 32% ten opzichte van 2004. In de laatste 6 maanden van 2005 is de marktgroei iets afgenomen en bedroeg de omzet ¤ 1,145 miljard ten opzichte van ⤠1,065 miljard in de eerste 6 maanden van 2005. Dit blijkt uit de 'Thuiswinkel Markt Monitor 2005-2', het halfjaarlijkse onderzoek naar online consumentenbestedingen en overige verkopen op afstand van Blauw Research in samenwerking met Thuiswinkel.org.

De cijfers komen tot stand in nauwe samenwerking met de bijna 300 leden van de branchevereniging Thuiswinkel.org, gekoppeld aan een grootschalig consumentenonderzoek (n=2000). Door deze vorm van multilevel research wordt de totale online thuiswinkelmarkt op betrouwbare wijze in kaart gebracht.

Nog steeds stijgt de markt voor online verkopen substantieel harder in vergelijking met de reguliere detailhandelsverkopen. De groei van de totale Nederlandse detailhandelomzet bedroeg volgens het CBS in heel 2005 -0,3%. Het aandeel van de totale online verkopen in 2005 ten opzichte van de totale Nederlandse detailhandelsomzet stijgt van 2,1% naar 2,8%.

Inmiddels heeft 44% van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft wel eens een online bestelling gedaan. Het aantal online kopers is in 2005 verder gegroeid naar 5,1 miljoen, een stijging van 29% ten opzichte van 2004. Met name in de eerste helft van 2005 hebben veel consumenten voor het eerst een online aankoop gedaan (800.000), mede door de positieve invloed van ervaringen met veilingsites zoals Marktplaats.nl en eBay.nl. In totaal zijn er in 2005 1,3 miljoen nieuwe online kopers bijgekomen.

Het gemiddelde bestede jaarbedrag per online koper is licht gestegen van ¤ 424,- in 2004 naar ¤ 433,33,- in 2005. Enerzijds hebben nieuwe online kopers een dempend effect op het gemiddeld bestede bedrag; nieuwe online kopers zijn nog iets voorzichtiger met het doen van grote online aankopen, veelal beginnen zij met kleine aankopen zoals een DVD of een boek. Anderzijds zijn hoge aankoopbedragen binnen online marktsegmenten zoals reizen en verzekeringen geen uitzondering meer; de gemiddelde bedragen voor bijvoorbeeld het online boeken van een reis liggen rond ¤ 500,- per bestelling.

Ook producten uit de duurdere marktsegmenten met een hoger aankooprisico zoals consumentenelektronica en witgoed koopt men makkelijker en vaker online.

Uit het onderzoek blijkt dat er steeds minder niet-kopers zijn die aangeven nooit een online aankoop te zullen doen. 'Slechts 7% van de internetters zegt nooit online iets te zullen kopen', volgens Frank Sibbel, manager E-media Blauw Research. 'De verwachting is dan ook dat er in 2006 in verhouding weer veel first-time kopers bij zullen komen. Dit heeft een positief effect op de toekomstige marktgroei omdat deze nieuwe kopers in een volgende periode vaker en meer gaan bestellen en uitgroeien tot meer ervaren kopers' , aldus Sibbel. 'Daarnaast zijn internetters die al online kopen in zeer sterke mate tevreden over hun online aankoop: gemiddeld geeft 92% van de online koper aan (zeer) tevreden te zijn met zijn of haar laatste online bestelling, een teken van verdere professionalisering van de Thuiswinkelmarkt'.

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org: 'De enorme aanwas van Nederlanders die voor het eerst via internet een aankoop doen bij een webwinkel, zijn het bewijs van het sterk toegenomen consumentenvertrouwen. Kijken, kiezen én kopen op internet wordt langzaam maar zeker de gewoonste zaak van de wereld.'

'Kopen op internet past steeds meer bij het koopgedrag van de gemiddelde Nederlander. En mensen die enthousiast zijn over een winkel of een aankoop vertellen dat graag aan anderen. Mond-tot-mond reclame werkt nog steeds het allerbeste'.

'Ook de professionalisering van de branche houdt hiermee gelijke tred. Thuiswinkel.org is de snelst groeiende branchevereniging van Nederland met gemiddeld meer dan één nieuw lid per week. Inmiddels zijn bijna 300 webwinkels lid van Thuiswinkel.org. Alle leden van Thuiswinkel.org voeren het consumentenkeurmerk Thuiswinkel Waarborg. Voor consumenten betekent dit dat zij extra rechten hebben bij het doen van aankopen op internet. Op deze wijze levert Thuiswinkel.org en het Thuiswinkel Waarborg haar bijdrage aan het verder versterken van het consumentenvertrouwen en de voortdurende stijging van de online thuiswinkel omzet', aldus Jongen.

TABEL: Thuiswinkel Markt Monitor 2005-2

Ontwikkeling omzet online consumentenbestedingen in miljoenen euro's per jaar

1998:: ¤ 41,-

1999: ¤ 147,-

2000: ¤ 312,-

2001: ¤ 527,-

2002: ¤ 937,-

2003: ¤ 1.237,-

2004: ¤¬ 1.678,-

2005: ¤ 2.210,-

Bron: Thuiswinkel Markt Monitor, Blauw Research/Thuiswinkel.org, 2005-2

EINDE PERSBERICHT

Opzet Thuiswinkel Markt Monitor

Online shopping via internet wordt in dit onderzoek gedefinieerd als consumentenaankopen van producten/diensten voor privé-doeleinden bij bedrijven (b-t-c), waarbij de bestelling van de producten via internet (online) heeft plaatsgevonden (niet per se de betaling). Online bestedingen voor zakelijke doeleinden (b-t-b), online verkopen van consumenten onderling (c-t-c) en het aankopen van aandelen en telebankieren worden niet tot online shopping gerekend.

De cijfers komen tot stand door middel van het verzamelen van verkoopcijfers in samenwerking met Thuiswinkel.org van een groot aantal online retailers waaronder de leden van Thuiswinkel.org. Door crosschecking via een online en telefonisch consumentenonderzoek (n=2000) vindt kalibratie van de marktcijfers plaats waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de totale online shoppingmarkt. Blauw Research en Thuiswinkel.org hebben hiermee een unieke en betrouwbare onderzoeksmethodiek ontwikkeld om de online consumentenbestedingen door Nederlandse consumenten inzichtelijk te maken.

In de rapportage 'Thuiswinkel Markt Monitor 2005-2 staat meer gedetailleerde informatie over o.a. de ontwikkelingen in de markt, de verschillende marktsegmenten, de betaalmethoden en de consumentenprofielen. Naast deze marktcijfers wordt tevens de bekendheid en waardering gemeten van de belangrijkste online shops binnen verschillende marktsegmenten.

BLAUW RESEARCH

Blauw Research is het snelst groeiende onderzoeksbureau in Nederland met 90 medewerkers en een omzet van ¤ 9 mln. Ze ondersteunt bedrijven en instellingen bij het nemen van beslissingen die leiden tot verbeterde stakeholderrelaties, producten en diensten en inzet van middelen.

Zij doet dit door wezenlijke informatie en heldere inzichten te leveren op basis van gedegen onderzoek. Blauw Research staat voor betrokkenheid en originaliteit en is gedreven om haar opdrachtgevers vooruit te helpen. Blauw Research heeft vier kerncompetenties: Business Performance, Marketing & Market Intelligence, Corporate Communication en Beleid in de publieke sector. Meer over Blauw Research vindt u op www.blauw.com

THUISWINKEL.ORG

De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is als brancheorganisatie de primaire belangenbehartiger van bijna 300 bedrijven die producten en/of diensten op afstand (internet, catalogus, post, tv, etc.) verkopen aan consumenten.

Alle leden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie onderschrijven de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Onderdeel van deze gedragsregels zijn de relevante Europese richtlijnen, Nederlandse wet- en regelgeving, de gedragsregels die het gevolg zijn van door Thuiswinkel.org gemaakte afspraken met derden, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Keurmerk Thuiswinkel Waarborg

De gedragsregels zijn direct gekoppeld aan het Thuiswinkel Waarborg, hét consumenten keurmerk voor veilig en betrouwbaar winkelen via internet, telefoon, catalogus, post, tv, etc. Voor consumenten betekent dit dat alle aangesloten leden zich houden aan regels rond informatieplicht, privacy, herroepingrecht, terugbetaling en geschillenbeslechting.

Het keurmerk Thuiswinkel Waarborg is door de Consumentenbond bestempeld als de opvolger van het per 1 januari 2002 door de Consumentenbond beëindigde Web Trader.

Noot voor de pers:

Voor meer informatie over de Thuiswinkel Markt Monitor kunt u contact opnemen met

Blauw Research, Frank Sibbel (frank.sibbel@blauw.com) of met Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org (wijnandjongen@thuiswinkel.org) of 06 55876968.

Blauw Research Thuiswinkel.org

Weena 125 Horaplantsoen 20

3013 CK ROTTERDAM 6717 LT EDE

tel: 010 -" 400 09 00 tel: 0318 - 64 85 75

fax: 010 - 400 09 01 fax: 0318 - 64 85 76

www.blauw.com www.thuiswinkel.org

info@blauw.com info@thuiswinkel.org