Gemeente Maassluis

Stadsregio en Bureau Jeugdzorg werken wachtlijst kindermishandeling weg

Dit is een persbericht van de Stadsregio Rotterdam

Het bestuur van de stadsregio Rotterdam en Bureau Jeugdzorg Rotterdam hebben extra afspraken gemaakt om de wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zo snel mogelijk weg te werken. De afspraken moeten ertoe leiden, dat deze wachtlijst nog deze zomer is weggewerkt. Daarbij gaan de stadsregio en bureau jeugdzorg ervan uit dat het aantal meldingen in 2006 niet boven de 1.400 uitkomt. Maar dat is nog altijd 15% meer ten opzichte van 2005. Groei van meldingen
De wachtlijstproblemen bij het AMK worden vooral veroorzaakt door de groei van het aantal meldingen kindermishandeling. Vorig jaar waren dat er 35% meer dan in 2004. Medio 2005 stonden er op de wachtlijst 285 meldingen waarnaar het onderzoek te laat van start ging. In verband hiermee had de stadsregio al extra geld beschikbaar gesteld en afspraken gemaakt over het aantal onderzoeken dat met dat geld in 2006 uitgevoerd moest worden. Een verder groei van het aantal meldingen in 2005, maakte extra afspraken noodzakelijk, om de wachtlijstproblemen op te lossen.

Extra onderzoeken
Om deze doelstelling te halen, hebben de stadsregio en bureau jeugdzorg nieuwe resultaatafspraken gemaakt. Bureau jeugdzorg zal dit jaar met de al beschikbaar gestelde subsidie 10% meer onderzoeken verrichten dan aanvankelijk was afgesproken. Inmiddels is de wachtlijst bij het AMK, onder andere door de inzet van extra geld, al teruggelopen. Deze bedroeg eind februari 2006 nog 207 onderzoeken en dat is 27% minder dan in juli 2005.