Gemeente Harderwijk


Nieuwe opgravingen op de Boulevard

Archeologisch bureau RAAP begint maandag in opdracht van de gemeente met nieuwe opgravingen op de Boulevard. Het onderzoek maakt deel uit van de voorbereidingen voor het toekomstige Waterfront. Het verkeer ondervindt weinig hinder. Na eerdere boringen en proefsleuven worden nu drie archeologische vindplaatsen nader onderzocht. Ter hoogte van de Bruggestraat en de Vischpoort hopen de onderzoekers resten aan te treffen van de laatmiddeleeuwse `bruggen': in zee stekende aanlegsteigers. In het gebied tussen de Vischpoort en de Vissershaven gaan ze op zoek naar mogelijke overblijfselen van een door de zee weggeslagen deel van de stad en/of in zee gestort puin. Aanleiding hier vormt de ligging van de straten achter de stadsmuur. Volgens nog onbevestigde overleveringen zouden straten zoals de Kleine Oosterwijck vroeger verder richting de zee hebben doorgelopen maar zijn weggespoeld.

Het onderzoek tegenover de Bruggepoort begint maandag en duurt een week. De proefsleuf wordt maximaal 50 bij 8 meter groot. Op maandag 27 maart begint de opgraving op het parkeerterrein tegenover de Vischpoort, die eveneens een week vergt. Hier wordt eveneens een proefsleuf van maximaal 50 bij 8 meter gegraven. De proefopgraving op de parkeerplaats nabij het Chinese restaurant vanaf maandag 2 maart is beperkt van omvang en duurt vermoedelijk twee dagen.