KNWV

Nieuwsbericht Watersportverbond

17-3-2006

Deel Arbo-wetgeving niet langer van toepassing op vrijwilligers

Voor watersportverenigingen zonder personeel in dienst is met ingang van 15 maart 2006 een belangrijk deel van de Arbo-wet niet langer van toepassing. Vrijwilligersorganisaties hebben vrijstelling gekregen voor het maken van een Risico inventarisatie en evaluatie (RIE), het hebben van Bedrijfshulpverleners (BHV) en van een heleboel specifieke eisen uit het Arbo-besluit. Voor verenigingen met personeel in dienst verandert er niets: zij moeten wel aan alle Arbo-verplichtingen blijven voldoen.

Deze belangrijke verlichting van de administratieve lasten is mede door druk vanuit het Watersportverbond tot stand gekomen. Kleine verenigingen met een eigen accommodatie zijn hier flink mee geholpen. Helaas veranderd er voorlopig niets als de vereniging een havenmeester of trainer in dienst heeft. Zodra er sprake is van een werknemer, geldt de vrijstelling niet en blijven Arbo-wet en besluit in hun geheel van kracht.

Het grootste deel van de Arbo-wet blijft overigens gewoon ook voor vrijwilligers gelden, evenals een deel van het Arbo-besluit. Dat betekent dat alle algemene verplichtingen voor een veilige en gezonde bedrijfsvoering gewoon van kracht blijven. Het bestuur van de
vereniging moet dus blijven zorgen dat de kans op ongelukken zo klein mogelijk is en dat al het mogelijke is gedaan om de vrijwilligers te beschermen.

Op sommige gebieden blijven zelfs alle eisen van kracht, ook voor vrijwilligersorganisaties. Als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen blijft daarvoor ook het maken van een RIE verplicht. Ook het gebruik van de hijskraan blijft aan bepaalde voorwaarden onderhevig. Zo mag de kraan alleen bediend worden door mensen die deskundig zijn, mag er niet meer gehesen worden dan verantwoord is, etc. De kraan moet wel goed onderhouden worden en veilig zijn, maar een keuring en kraanboek is niet meer verplicht.

Het Watersportverbond is natuurlijk blij met dit resultaat. Vooral het verdwijnen van alle administratieve rompslomp voor kleinere
verenigingen is grote winst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ook kleine verenigingen goed moeten blijven zorgen voor de gezondheid en veiligheid van hun vrijwilligers, maar daar blijft de wet ook op toezien.

Zie