Gemeente Hardenberg


Gemeente sluit contract met inzamelaar voor oud-papier

Donderdag 16 maart 2006

Gisteren heeft de gemeente Hardenberg een nieuw inzamelcontract voor oud-papier ondertekend. In het contract zijn de afspraken over de inzameling van het oud-papier voor de komende vier jaar vastgelegd.

Wethouder Arie Pouwels van de gemeente Hardenberg, Erik Pereboom van G.J. Ophof Milieu & Infra BV en Henk Jansen van Jansen Coevorden Recycling BV ondertekenden in het gemeentehuis van Hardenberg het contract. De ondertekening van het contract is de afsluiting van een uitgebreide aanbestedingsprocedure, waarin naast een aantal landelijk werkende papierverwerkers ook alle regionale papierverwerkers hebben meegedaan.

Door het aflopen van een langjarig contract in een deel van de gemeente bestond de noodzaak tot het afsluiten van een nieuw contract. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop besloten om voor de gehele gemeente één contract af te sluiten. Zowel de kosten van de uitvoering van de subsidieverordening oud-papier, als het financiële risico dat de gemeente hierbij jaarlijks als gevolg van de schommelende marktprijs loopt, zijn daardoor aanzienlijk teruggebracht.

De bedrijven uit de nieuwe contractcombinatie zijn ten aanzien van de inzameling van oud-papier geen onbekenden binnen de gemeente. Zowel G.J. Ophof Milieu & Infra BV als ook Jansen Coevorden Recycling BV verzorgen op dit moment al voor een groot aantal kerken, scholen en verenigingen de inzameling en/of verwerking van het oud-papier. Op een tweetal informatieavonden zijn alle overige inzamelende organisaties in de gelegenheid gesteld met hen kennis te maken. Op deze goed bezochte avonden zijn de scholen, kerken en verenigingen eveneens geïnformeerd over alle praktische consequenties van het nieuwe contract met betrekking tot de inzameling.