Gemeente Weert

PERSBERICHT

Collegevorming in Weert stap dichterbij

cda, pvda en vvd willen samen college van b&w vormen

De politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad van Weert, zijn bij elkaar geweest in het kader van de coalitieonderhandelingen.

Naar aanleiding van de aangeleverde speerpunten en de op basis daarvan gevoerde gesprekken zijn partijen tot de conclusie gekomen, dat er programmatisch geen wezenlijke verschillen bestaan tussen de partijen CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en D66. Alle combinaties met CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en D66 bleken mogelijk.

Vanwege de inhoudelijke/programmatische verschillen met alle andere partijen, valt voor de partijen samenwerking met de SP af.

CDA, PvdA en VVD hebben geconcludeerd, dat op basis van de verkiezingsuitslag een combinatie van CDA, PvdA en VVD het meest voor de hand liggend is. De meeste partijen hadden geen voorkeur voor een 4-partijen-coalitie.

De gesprekspartners spraken hun waardering uit voor de goede sfeer en het open karakter van de informatiefase.

Woordvoerder is de heer Harry Coolen, lijsttrekker van het CDA in Weert.

Weert, 16 maart 2006/JvdN

---- --