Lijst Pim Fortuyn


Kamervragen over de werkwijze van de AID betreffende controles op de mesttransporten

Den Haag, 09/03/2006 - Transporteurs van dierlijke meststoffen klagen steen aan been over de agressieve werkwijze van de AID betreffende controles op de mesttransporten. Sinds januari worden zij bijna achtervolgd door controleurs, die werkelijk op iedere slak zout leggen.
Zonder pardon worden boetes uitgedeeld van 300 euro voor kleine administratieve vergissingen. Het LPF-kamerlid vindt dat deze werkwijze niet bevorderlijk is voor de onderlinge verhoudingen.

Vragen van het lid van den Brink(LPF) aan de minister van LNV en de staatssecretaris van VROM.

1. Bent u op de hoogte van de werkwijze van de AID vanaf 1 januari 2006 betreffende het controleren en eventueel verbaliseren van personen, cq bedrijven die betrokken zijn bij mesttransporten?
2. Weet u dat transporteurs een boete krijgen van 300 euro als zij per ongeluk in plaats van het jaar 2006 het jaar 2005 invullen?
3. Weet u dat transporteurs een boete krijgen van 300 euro als zij per ongeluk vergeten een bepaald vakje aan te kruisen?
4. Weet u dat transporteurs een boete krijgen van 200 euro als zij per ongeluk vergeten het netto gewicht op het formulier te vermelden en wel de weegbon bij zich hebben?
5. Weet u dat transporteurs deze foutjes bij een controle niet meer kunnen herstellen? En zo ja, wat vindt u daarvan?
6. Weet u dat iedere discussie met een controleur van de AID over dit soort zaken onmogelijk is? En zo ja, wat vindt u daarvan?
7. Vindt u dat de hoogte van de opgelegde boetes in verhouding staan tot de ernst van de fouten? En zo ja, waarom?
8. Vindt u dat de werkwijze van de AID bijdraagt tot een goede verstandhouding tussen overheid en bedrijfsleven? Zo ja waarom?
9. Vindt u dat de werkwijze van de AID bijdraagt tot het verhogen van het draagvlak voor de huidige Meststoffenwet? Zo ja waarom?

Den Haag, 9 maart 2006