VVD


16-3-2006

'Auteurs moeten krijgen wat ze verdienen'

De VVD-Tweede-Kamerfractie, bij monde van Charlie Aptroot en Ruud Luchtenveld, heeft vragen gesteld over het gebrek aan openheid en het kostenniveau bij auteursrechtenorganisaties zoals Buma/Stemra. De liberalen zijn ontstemd dat veel geld aan de strijkstok blijft hangen.

Aptroot: ,,De auteursrechtenorganisaties hebben hoge kosten en reserves. Door beleggingen zijn grote bedragen verloren. De auteursrechtenorganisaties willen geen openheid van zaken bieden terwijl we daar herhaaldelijk op hebben aangedrongen. De salarissen van de directies en besturen houden zij geheim. Videma weigert zelfs de jaarverslagen openbaar te maken. Het is nu mooi geweest. De VVD wil dat de ministers van Economische Zaken en Justitie de organisaties dwingen hun informatie prijs te geven.''

Op dit moment zijn de auteursrechten versplinterd over meerdere instanties zoals Buma/Stemra, Sena, Stichting reprorecht, Stichting thuiskopie, Stichting leenrecht en Stichting Videma. Bedrijven krijgen heffingen opgelegd naar het aantal vierkante meters of medewerkers die mogelijk van de radio of televisie genieten. Een voorbeeld: een winkel van vijftig vierkante meter betaalt tegen de tweehonderd euro jaarlijks aan Buma/Stemra. Zelfs over televisieprogramma's die volgens de wet gratis zijn zoals het WK voetbal, wil Stichting Videma heffingen opleggen. ,,Dit is toch flauwekul'', stelt Aptroot. ,,Ik zou echt willen weten waar die heffingen op zijn gebaseerd.''

Dat er dus veel geld naar de auteursrechtenorganisaties vloeit, is volgens de VVD een feit. Het gebrek aan de wil tot openheid stemt Aptroot wantrouwig. ,,Buma/Stemra heeft een kantoorpand waar ze jaarlijks 1,7 miljoen euro huur voor betalen. Dat is toch veel te veel? Op beleggingen hebben zij 47 miljoen euro verloren. Naar mijn mening ontvangen de auteurs veel te weinig en betalen ondernemers veel te veel.''

Om in deze situatie een drastische verandering te brengen, stelt de VVD een aantal zaken voor. De liberalen willen slechts één organisatie voor alle auteursrechten. Daarnaast moet er een volledige openheid van zaken komen over de financiën waaronder de salarissen. Het MKB moet grotendeels ontzien worden van absurde heffingen. En daarnaast mogen er absoluut geen rechten worden geheven over programma's van de publieke omroep, zoals het WK voetbal.

Hieronder treft u de vragen van Aptroot en Luchtenveld

Vragen van de leden Aptroot en Luchtenveld (beide VVD) aan de ministers van Economische Zaken en Justitie over de auteursrechtenorganisaties.

Ingediend 14 maart 2006


1. Zijn de ministers van mening dat het toezicht op de auteursrechtenorganisaties, met als rechtsvorm Stichtingen, voldoende is geregeld?


2. Waarop baseert u dit standpunt?


3. Zijn de ministers het met de VVD eens dat deze organisaties, die de belangen van auteurs en artiesten in handen hebben en ondernemers heffingen opleggen, volledige openheid behoren te geven over de financiën, waaronder de salarissen van directieleden en bestuursleden?


4. Zo ja, wat gaan de ministers doen nu deze organisaties weigeren deze openheid te geven?


5. Videma weigert zelfs het jaarverslag openbaar te maken, is hier onmiddellijk optreden niet gewenst, leidend tot publicatie van het jaarverslag?


6. Is afdoende geregeld dat zowel de "opdrachtgevers" (de auteurs en artiesten) als degenen die de rekening betalen (de ondernemers die heffingen krijgen opgelegd) invloed moeten kunnen uitoefenen op de auteursrechtenorganisaties?


7. Zo nee, hoe gaat u dit dan wel afdoende regelen?