Gemeente Hardenberg

Sociale bindingseisen voor inschrijving kavels De Garstlanden II verruimd

Donderdag 16 maart 2006

Inwoners van het gebied dat tot de voormalige gemeente Gramsbergen behoorde, kunnen zich ook inschrijven voor een kavel in woningbouwplan De Garstlanden II. Ook is de inschrijftermijn verlengd tot 27 maart. Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder deze week tot deze verruiming van de sociale bindingseisen besloten.

Het woningbouwplan De Garstlanden II is ten zuidoosten van Gramsbergen gepland, tussen de spoorlijn en de bestaande woningbouw van Gramsbergen. Het plan bestaat uit 60 woningen, waarvan nu 45 kavels worden uitgegeven. Particulieren die een vrijstaande, twee-onder-één-kap of vier-onder-één-kap woning wensen te bouwen, kunnen zich inschrijven voor een kavel in De Garstlanden II.

Verruiming bindingseisen

Voor het woningbouwplan gelden sociale en economische bindingseisen. De sociale bindingseisen zijn nu verruimd. Door de verruiming van de sociale bindingseisen, is inschrijving voor een kavel mogelijk voor belangstellenden die sociaal gebonden zijn aan het hele gebied van de voormalige gemeente Gramsbergen en/of economisch gebonden aan de kern Gramsbergen. Het college besloot tot een verruiming van de sociale bindingseisen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het uitgiftebeleid van de voormalige gemeente Gramsbergen.

Belangstellenden mogen binnen een periode van vijf jaar voorafgaande aan de datum van uitgifte niet als eerste bewoner op een bouwkavel van de gemeente Hardenberg, of van derden (volgens het bevolkingsregister) zijn gaan wonen. Bij inschrijving voor de twee-onder-één-kap-kavels die door de gemeente Hardenberg worden uitgegeven, schrijven bouwer en medebouwer gezamenlijk als koppel in. Dit geldt niet voor de woningen die door Exels Aannemingsbedrijf Lemele BV worden verkocht, hierbij is géén medebouwer nodig.

Inschrijftermijn verlengd

In verband met de ruimere sociale bindingseisen, is ook de inschrijftermijn met vier dagen verlengd. De inschrijfformulieren moeten uiterlijk op 27 maart om 10.00 uur door de gemeente Hardenberg ontvangen zijn. De verloting vindt plaats op woensdag 29 maart om 19.00 uur in het Dorpshuis in Gramsbergen.

Belangstellenden die door de verruiming van de sociale bindingseisen nu wel in aanmerking komen, al eerder geïnformeerd hebben bij de gemeente Hardenberg en interesse hebben, kunnen opnieuw contact opnemen met de gemeente Hardenberg. Een brochure met inschrijfformulier over het woningbouwplan is verkrijgbaar bij het Loket Bouwen & Wonen in het gemeentehuis van Hardenberg.