Lijst Pim Fortuyn


LIJST PIM FORTUYN

Tweede Kamerfractie

PERSBERICHT

Den Haag, 16 maart 2006

LPF tegen verhoging van dieselprijs als gevolg van bijmengen biobrandstof

De Lijst Pim Fortuyn steunt het initiatief van staatssecretaris Van Geel om het bijmengen met biobrandstof van diesel te verplichten, maar niet ten koste van de automobilist.

Het is een goede zaak dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en de eerste stap wil zetten om het gebruik van biobrandstof te stimuleren, overigens in de wetenschap dat een tweede of derde generatie gewassen pas echt zoden aan de dijk zal zetten. Woordvoerder Max Hermans : "Om de productie en de innovatie ten aanzien van biobrandstof te stimuleren, valt het te verdedigen dat er een verplichting tot bijmengen gaat komen."

Ten aanzien van de financiering zal het kabinet echter geen steun vinden bij de Lijst Pim Fortuyn. "Wij zijn van mening dat een extra verhoging van de dieselprijs met 1 á 2 cent onaanvaardbaar is. Enerzijds omdat de transportsector het al bijzonder zwaar heeft en in haar concurrentiepositie wordt aangetast, anderzijds omdat de automobilist al netto 12,5 miljard euro aan de schatkist bijdraagt. Financiering zal daarom binnen het overheidsbudget moeten worden gevonden. Verder zijn we van mening dat er eerst een kosten-/batenanalyse moet worden opgesteld voordat de Kamer zich over het voorstel buigt," aldus Hermans .

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil vanaf 2010 het zogenoemde bijmengen verplichten om zo de schadelijke uitstoot van kooldioxide terug te dringen, zo schreef hij vandaag aan de Tweede Kamer.