Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 053 AW
Datum: 16 maart 2006

SEEF-label voor Theun de Vriesskoalle in Veenwouden

Op donderdag 16 maart heeft Homme Biemold, voorzitter 3VO District Fryslân het Verkeersveiligheidslabel SEEF uitgereikt aan OBS Dr. Theun de Vries in Veenwouden. Daarnaast ontving de school het bijbehorende certificaat en een cheque ter waarde van E 490.

De Dr Theun de Vriesskoalle heeft zich in 2003 aangemeld voor het project Verkeersveiligheidslabel Fryslân en hier hard voor gewerkt. De infrastructuur rondom de school is aangepast, er zijn afspraken gemaakt met ouders over het halen en brengen van kinderen en er is een nieuwe methode voor het verkeersonderwijs aangeschaft.

SEEF
Bij de uitreiking was ook SEEF, de coole zebra die safe zijn weg in het verkeer vindt, aanwezig. Daarnaast presenteerde het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voor het eerst de nieuwe opblaasbare SEEF die gebruikt kan worden tijdens uitreikingen van het Verkeersveiligheidslabel.

Verkeersveiligheidslabel
Het Verkeersveiligheidslabel Fryslân is ontwikkeld om de scholen te stimuleren meer aan verkeerseducatie te doen. Om dit label te halen moet de school voldoen aan enkele criteria, waaronder: schoolorganisatie, verkeerslessen en projecten, verkeerseducatie in de praktijk, schoolomgeving en school-huisroute en ouderbetrokkenheid. Met behulp van een evaluatieformulier wordt de beginsituatie van de school in beeld gebracht en getoetst aan de criteria. Zo ontstaat er een reëel beeld en is het goed in te schatten welke inspanning de school nog zal moeten leveren om voor het label in aanmerking te komen.

Scholen kunnen voor het behalen van het SEEF-label rekenen op de hulp van de projectgroep van het ROF, die bestaat uit CEDIN (schoolbegeleidingsdienst), 3VO, SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie) en de provincie Fryslân.


---- --