GroenLinks

Europees Parlement bekrachtigt EU-perspectief Balkan

Uitbreiding van de EU 16 maart 2006

Vandaag sprak het Europees Parlement zich uit over de uitbreiding van de EU. De berichtgeving hieromtrent was verwarrend: het Parlement zou een stop willen zetten op de uitbreiding. In werkelijkheid worden gedane toezeggingen aan Turkije en de Balkan bekrachtigd, en wordt er voorgesteld de mogelijkheden te onderzoeken om voor landen als de Oekraïne een soort voorlopig lidmaatschap in het leven te roepen.

Door uitspraken van de opsteller van de resolutie, de Duitse christendemocraat Elmar Brok, ontstond de afgelopen dagen in de Duitse en Nederlandse media het beeld dat het Europees Parlement op het punt stond te breken met het tot nog toe gevoerde uitbreidingsbeleid. Het EP zou een 'derde weg' willen voorstellen voor landen als Turkije en Servië, een 'B-lidmaatschap'.

Joost Lagendijk, uitbreidingsspecialist van de groene fractie, reageert geërgerd: "Dhr. Brok draait opzettelijk de inhoud van de resolutie om. Wij hebben eerder, in de Buitenlandse Zakencommissie, vóór zijn rapport gestemd, omdat het inhoudelijk de lijn blijft volgen die altijd de onze is geweest." Uit onvrede over de uitlatingen van Dhr. Brok, en om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de uitleg die hij aan de resolutie geeft, stemden de groenen uiteindelijk tegen.

Desalniettemin houdt de gestemde tekst in dat Europa verdergaat met de ingezette onderhandelingen met Kroatië en Turkije, met het oog op volwaardig EU lidmaatschap. Met Macedonië, dat onlangs de status van kandidaat-lidstaat kreeg, kunnen de onderhandelingen beginnen zodra er op belangrijke gebieden als Justitie en Binnenlandse Zaken voldoende vooruitgang geboekt is. De andere landen van de Westelijke Balkan zullen elk individueel beoordeeld worden op hun vermogen hervormingen door te voeren, dit kan nog enige tijd duren, maar het uiteindelijke doel is EU-lidmaatschap.

In de resolutie hecht het Europees Parlement expliciet zijn steun aan voorstellen die de Europese Commissie afgelopen herfst deed voor de toekomstige uitbreidingsstrategie. Lagendijk: "Uitbreiding is tot nu toe het succesvolste instrument van de Europese buitenlandpolitiek gebleken. We onderstrepen in de resolutie de bijdrage die het uitbreidingsperspectief geleverd aan de hervormingen in Turkije en op de Balkan, en we moedigen de Commissie aan om ook in de komende tijd toe te blijven zien op strikte naleving van de criteria."

Het Parlement wil met deze resolutie de Europeanen ook meer duidelijkheid geven over wat hen in de komende jaren te wachten staat. Lagendijk: "Te lang hebben de mensen de indruk gekregen dat uitbreiding van de EU een ondoorzichtig en eeuwigdurend proces was waarop niemand vat kon krijgen. Daarom zeggen we nu helder waar het op staat."

De Europarlementariërs onderstrepen tevens het belang van institutionele hervormingen in de EU. Lagendijk "Nu de grondwet is weggestemd in Nederland en Frankrijk hebben we een probleem. Met de huidige speelregels en instellingen kunnen we onmogelijk functioneren met meer dan 30 lidstaten. Dit betekent echter niet dat we oproepen de uitbreiding te staken. Integendeel, we vinden dat er vaart gezet moet worden achter het voornemen om de EU in de toekomst bestuurbaar en effectief te maken."

«