Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

KNMG steunt burgerinitiatief voor rookvrije horeca

Utrecht, 16 maart 2006. In steeds meer Europese landen is de horeca rookvrij, of zijn wetten aangenomen om de horeca in de nabije toekomst rookvrij te maken. In Nederland hebben we te maken met een zelfregulering. Zo zijn er in de horeca rookvrije zones en worden speciale ventilatiesystemen gebruikt. Deze maatregelen bieden echter onvoldoende bescherming tegen de nadelige gevolgen van tabaksrook. Een horeca die geheel rookvrij is kan een grote bijdrage leveren aan de volksgezondheid in Nederland. Daarom ondersteunt de KNMG het burgerinitiatief van Clean Air Nederland.

Vanaf 1 mei 2006 is het mogelijk dat burgers zelf een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten via een burgerinitiatief. Voorwaarde voor het kunnen indienen van een burgerinitiatief is dat er minimaal 40.000 handtekeningen verzameld worden van sympathisanten. Clean Air Nederland zoekt voor 1 mei 2006 40.000 handtekeningen om een wetsvoorstel in te kunnen dienen voor een rookvrije horeca. Sympathisanten kunnen zich inschrijven via www.cleanairnederland.nl.

----------
Noot voor de redactie,