Provincie Drenthe

Gedeputeerde Haarsma verheugd over resultaten woningbouw Drenthe 16 Mar 2006

Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) reageert verheugd op de vandaag gepresenteerde cijfers van de koepelorganisatie Convenant voor het Noorden, waarin 49 noordelijke woningcorporaties vertegenwoordigd zijn. "In Drenthe hebben de woningcorporaties het afgelopen jaar meer in de huur- en koopsector gebouwd dan op basis van prognoses was verwacht. Ook is er meer gesloopt en zijn er meer huurwoningen verkocht. Ik ben hier erg tevreden mee. Zo ontstaat er een woningaanbod dat steeds beter aansluit op de wensen van de verschillende doelgroepen" aldus de gedeputeerde. "De cijfers laten zien dat de Drentse corporaties voortvarend hun woningbouwbeleid ten uitvoer brengen. Dit is voor mij een extra bevestiging dat we het in Drenthe op het vlak van woningbouw goed doen." De afgelopen vijf jaar zijn in Drenthe 12.300 woningen gebouwd. Dat is bijna 40% van de totale bouwruimte tot 2015 (30.000 woningen). "Daarmee liggen we op schema", aldus gedeputeerde Haarsma.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt behalve een toename in het aantal nieuwe woningen de afgelopen jaren ook een toename in het aantal verleende bouwvergunningen. Dit is een indicatie voor de bouw in de komende jaren. In 2003 waren dat er 1996, in 2004 2369 en in 2005 2837.

Convenant voor het Noorden
Op 15 april 2005 sloten de 49 betrokken corporaties het Convenant voor het Noorden, waarmee zij garanderen dat alle Noordelijke volkshuisvestingsopgaven voor de komende 10 jaar worden opgepakt én uitgevoerd. Met de presentatie van de jaarcijfers laten ze zien hoeveel zij investeren in kwaliteitsverbetering, nieuwbouwproductie en wijkvernieuwing. Op de site www.cvhn.nl vinden geïnteresseerden meer informatie.

Meer informatie over woningbouw in Drenthe is te vinden op de Drentse woningbouwmonitor, te vinden op de website www.drenthe.nl onder het kopje wonen en werken.