Nederlandse Reanimatie Raad brengt nieuwe reanimatierichtlijnen

Nederlandse reanimatie raad

Nederlandse Reanimatie Raad brengt nieuwe richtlijnen 2006 voor reanimatie in Nederland uit

Op 20 maart 2006 zullen tijdens een congres in de RAI in Amsterdam de nieuwe richtlijnen voor reanimatie worden gepresenteerd. Het betreft de handelingen zoals die dienen te worden uitgevoerd door leken hulpverleners en professionele hulpverleners, zowel buiten als in het ziekenhuis. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de herziene richtlijnen die eerder door de Europese Reanimatie Raad zijn vastgesteld. Herziening van deze richtlijnen betekent dat onderwijsinstellingen in Nederland die reanimatieonderwijs verzorgen, hun instructiemateriaal moeten aanpassen en het onderwijs inrichten volgens deze nieuwe richtlijnen. Ook de professionele hulpverleners en leken, die in het verleden een reanimatiecursus volgden moeten zich laten herscholen om de handelingen naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit te voeren.

Alle aspecten van de reanimatie zijn in deze nieuwe richtlijnen herzien en vaak vereenvoudigd. Enkele voorbeelden: leken moeten op andere wijze vaststellen dat sprake is van een hartstilstand, door niet meer naar de pols te voelen maar uitsluitend bewusteloosheid vast te stellen en te constateren dat de ademhaling niet normaal is. Het belang van hartmassage wordt benadrukt, waarbij onderbrekingen tot een minimum moeten worden teruggebracht. Daarom zijn ook de handelingen gewijzigd bij z.g. defibrilleren (de elektrische stroomstoot waardoor het hart weer op gang kan worden gebracht). Nadat de bloedsomloop weer op gang is gebracht maar de patiënt nog bewusteloos is, dient deze gedurende 12-24 uur gekoeld te worden tijdens het verblijf op de intensive care unit. Dit wordt ook aanbevolen voor kinderen. Ook bij kinderen wordt het belang van herkenning en behandeling van ritmestoornissen onderkend hoewel die aanzienlijk minder vaak voorkomen dan ademhalingsstoornissen. De Automatische Externe Defibrillator (AED) speelt ook bij kinderen een rol en deze wordt aangepast voor gebruik bij kinderen. De toepassing van de AED op grote schaal wordt aanbevolen.

Voor nadere inlichtingen omtrent het congres kunt U zich wenden tot Ir. M.W.M. Maas, ambtelijk secretaris (tel 070-3383243, 06-51613047). Voor vragen met betrekking tot de inhoud van de nieuwe reanimatie richtlijnen kunt U zich wenden tot dr. R.W. Koster, voorzitter Wetenschappelijke Raad (tel 020-5662608 of 06-29556826)

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft als missie het redden van levens als dat door goede cardiopulmonale reanimatie mogelijk is. Dit wordt bereikt door verbreiden en verbeteren van kennis over en vaardigheden in reanimatie. Ook het verspreiden van richtlijnen in samenwerking met de Europese Reanimatie Raad hoort bij dit doel. Het bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad bestaat uit de belangrijkste organisaties die actief zijn op het gebied van reanimatie: Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis, de Nederlandse Hartstichting en de VVAA, Nederlandse Vereniging van Artsen. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle belangrijke medische en paramedische professionele organisaties die betrokken zijn bij onderzoek en uitvoering van reanimaties in Nederland.